ตราสารหนี้ หนึ่งในสินทรัพย์ทางเลือกที่หลาย ๆ คนหันมาให้ความสนใจกันช่วงหลังนอกเหนือจากหุ้น ถึงแม้หุ้นจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า มีโอกาสที่จะได้ทั้งกำไรจากส่วนต่างราคาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมถึงกำไรจากเงินปันผลด้วย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหุ้นนั้นมีความเสี่ยงแฝงอยู่สูง ราคาหุ้นที่สามารถขึ้นไปหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ ก็มีโอกาสลดลงเกินครึ่งได้เช่นกัน ตราสารหนี้จึงเป็นคำตอบสำหรับนักลงทุนหลายคน ผลตอบแทนอาจน้อยลงหน่อย แต่ก็ยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก แถมมีความเสี่ยงด้านราคาที่ผันผวนน้อยกว่าหุ้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตราสารหนี้มักถูกจำกัดไว้สำหรับนักลงทุนที่มีเงินทุนสูงประมาณหนึ่ง นับว่าโชคดีที่ช่วงหลัง ๆ มีกองทุนตราสารหนี้มากมายเป็นทางเลือกให้กับคนทั่วไป แต่ก็ไม่ใช่ทุกกองที่จะตอบโจทย์ เพราะกองทุนตราสารหนี้บางกองอาจจำกัดการลงทุนอยู่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ทำให้นักลงทุนเสียโอกาสมหาศาลในการหาผลตอบแทนที่ดีกว่า ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ แต่กองทุน TMB Thanachart Eastspring Active Bond Plus Fund จะเข้ามาช่วยทลายข้อจำกัดนั้นให้หมดไป กองทุน TMB Thanachart Eastspring Active Bond Plus Fund หรือ TMB-T-ES-APlus เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย Thanachart Fund Eastspring ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล โดยเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศ ผ่านการลงทุนกับกองทุนอื่นอีกต่อหนึ่ง (feeder fund) กองทุนที่ TMB-T-ES-APlus เข้าไปลงทุนก็คือกองทุนที่มีชื่อว่า Eastspring Investments - Capital Reserve Fund (กองทุนหลัก) นโยบายของกองทุน Eastspring Investments - Capital Reserve Fund คือเน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าตลาดเงิน โดยลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกทั้งที่ออกโดยรัฐบาล (พันธบัตร) หรือออกโดยภาคเอกชน (หุ้นกู้) โดยไม่ได้จำกัดว่าต้องลงทุนแต่ละสินทรัพย์ในสัดส่วนเท่าใด แต่จะไม่เกิน 40% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุน ในขณะที่กองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งเกินกว่า 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยอาจลงทุนในสินทรัพย์สหรัฐได้สูงถึง 100% และกองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ถึง 40% ผ่านตลาดตราสารหนี้ในประเทศคือ China interbank bond market และ/หรือ China Hong Kong Bond Connect โดยรวมถึงสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ไม่เกิน 30% ทำให้เป็นการเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ นอกจากนั้น กองทุน Eastspring Investments - Capital Reserve Fund ยังสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ต่ำกว่า BBB- โดย S&P หรืออันดับเทียบเท่าโดย Moody’s หรือ Fitch หรือเทียบเท่าตามความเห็นของผู้จัดการกองทุน) เพราะตามธรรมชาติของตราสารหนี้แล้ว ยิ่งการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์น้อยเท่าไหร่ ย่อมหมายถึงผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่แน่นอนว่าก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม กองทุนจะสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าเกรด BBB- ได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพื่อไม่ให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมเสี่ยงเกินไป
จุดเด่นที่สำคัญของกองทุนนี้อีกประการก็คือ ผู้จัดการกองทุนจะปรับพอร์ตโฟลิโอให้เข้ากับสภาวะของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปเสมอ
เพราะในแต่ละช่วงเวลาของเศรษฐกิจ ตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับช่วงเวลานั้น ๆ ย่อมต่างกันออกไป บางจังหวะหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนอาจเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกว่า บางจังหวะการฝากเงินในธนาคารเฉย ๆ อาจเหมาะสมกว่า หรือบางจังหวะการเข้าไปซื้อตราสารหนี้ในประเทศจีนอาจเหมาะสมกว่า ผู้จัดการกองทุนของ Eastspring Investments - Capital Reserve Fund จะคอยปรับสัดส่วนที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ รวมถึงเฝ้าสังเกตโอกาสในตลาดตราสารหนี้ทั่วทุกมุมโลกด้วย  หากนักลงทุนเข้าซื้อตราสารหนี้โดยตรง เราอาจไม่มีเวลามากพอที่จะติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงโอกาสในตราสารหนี้ประเทศอื่น ๆ ที่มีอยู่รอบโลก แต่การเข้าลงทุนใน TMB-T-ES-APlus ที่ลงทุนใน Eastspring Investments - Capital Reserve Fund อีกต่อหนึ่ง อาจเปรียบได้กับการมีมืออาชีพมาคอยจัดสรรพอร์ตโฟลิโอให้นักลงทุนโดยเฉพาะ สำหรับวิธีการเลือกตราสารหนี้ของ Eastspring Investments - Capital Reserve Fund ทีมผู้จัดการกองทุนจะใช้วิธีทั้งการวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค และมีการวิเคราะห์จากบนลงล่าง (วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวม แล้วค่อยมาดูสินทรัพย์เป็นรายตัว) และการวิเคราะห์แบบล่างขึ้นบน (วิเคราะห์สินทรัพย์เป็นรายตัวก่อน แล้วค่อยดูเศรษฐกิจภาพรวม) เพื่อค้นหาโอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุด เพราะบางจังหวะเศรษฐกิจในภาพรวมอาจไม่ดีนัก แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีตราสารหนี้ที่เหมาะสมให้เข้าไปลงทุน อีกทั้งทีมผู้จัดการกองทุนของ Eastspring Investments - Capital Reserve Fund ต่างก็มีประสบการณ์ทำงานในสายการลงทุนนับสิบปี จึงอุ่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของ TMB-T-ES-APlus ที่เข้ามาลงทุนในกองทุน Eastspring Investments - Capital Reserve Fund นี้อีกต่อ จะมีเงินลงทุนที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และสามารถผ่านพ้นสภาวะตลาดการเงินอันผันผวนได้ สำหรับผู้ที่สนใจ กองทุน TMB-T-ES-APlus เปิดขาย IPO วันนี้-20 พฤศจิกายน 2563 ใครที่สนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ที่สามารถลงทุนได้ในตราสารหนี้ทั่วโลก สามารถติดต่อได้ที่บลจ.ธนชาต และทีเอ็มบีธนชาตทุกสาขา โทร 0-2126-8399
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
?การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กระจายความเสี่ยงได้ทั่วโลกแบบ Active กับ TMB Thanachart Eastspring Active Bond Plus Fund (TMB-T-ES-APlus)

        ลงทุนศาสตร์

บทความนี้เป็น Advertorial