ในช่วงที่ต้นทุนสินค้า และ บริการต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ด้านพลังงานที่ขาดแคลนซึ่งเกิดจากการทำสงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครน รวมไปถึงความต้องการสินค้าที่มากขึ้นหลังจากช่วงโควิด จึงก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อในทุก ๆ ภูมิภาคทั่วโลก ส่งผลให้แต่ละประเทศเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้น
ตาม ๆ กันมา ซึ่งการที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วแบบนี้ ก็มีโอกาสก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้

หลายคนคงมีคำถามว่าเราควรลงทุนแบบไหนดี ต้องบอกกันตรง ๆ ว่าแนวโน้มอนาคตการลงทุนที่เราจะต้องลงทุนนั้น จะต้องเน้นไปที่คุณภาพมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ไม่ผันผวนมากในช่วงเศรษฐกิจถดถอย และมองไปที่การลงทุนระยะยาว โดยได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และคาดหวังถึงผลตอบแทนที่ดีหลังเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว

เอาล่ะครับ... วันนี้มีกองทุนที่น่าสนใจมาฝาก 2 กองทุนด้วยกัน นั่นคือ UGISRMF และ UGQG-SSF จากทาง UOBAM ซึ่งแต่ละกองทุนนั้นมีรายละเอียดและความน่าสนใจดังนี้ครับ

เริ่มที่กองทุนแรกก่อน กองทุน UGISRMF หรือ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุน RMF ที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยลงทุนผ่านกองทุนหลักคือ PIMCO GIS Income Fund (Class I) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักบริหารจัดการโดย PIMCO ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

สำหรับกองทุนนี้มีความเสี่ยงของกองทุนอยู่ที่ระดับ 5 เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง และต้องการต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลก

กลยุทธ์ในการบริหารของกองทุนหลักจะเป็นเชิงรุก (Active) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นการเลือกสินทรัพย์ในกลุ่มผลตอบแทนสูง (High-yield) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เพื่อเพิ่มผลตอบแทน แต่ไม่ต้องกลัวไปครับ เพราะกองทุนหลักจะเน้นคัดเลือกตราสารหนี้อย่างเข้มงวด ทั้งคุณภาพที่ดี และมีความสามารถในการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ 

โดยในพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักจะมีทั้งตราสารหนี้ชั้นดี, Mortgage-Backed Securities (MBS) หรือ ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนอง และยังมีตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond (HYB) ร่วมด้วย ซึ่งทางกองทุนหลักลดความเสี่ยงจากความผันผวนและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอายุตราสารหนี้ด้วยการทำ Short Duration 

นอกจากนั้นการลงทุนกว่า 60% ของพอร์ตเป็นตราสารหนี้ประเภท MBS ที่ให้ผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยลอยตัว (เมื่อราคาดอกเบี้ยขึ้น ตราสารหนี้ดังกล่าวจะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นตามไปด้วย) 

สำหรับใครที่กังวลเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็สบายใจได้เลยครับ เพราะกองทุน UGISRMF มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนอีกด้วย และถ้ามองไปถึงภาพรวมการลงทุนกับสภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้แล้ว กองทุน UGISRMF ยังมีความน่าสนใจในมุมมองต่อไปนี้ครับ

1. ทิศทางการเติบโตของภาพรวมเศรษฐกิจโลก ถ้าดอกเบี้ยขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดแล้ว ตราสารหนี้จะถือเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนมากที่สุดในช่วง Cycle ของเศรษฐกิจ เนื่องจากก่อนหน้านี้กองทุนตราสารหนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย และถ้าดอกเบี้ยเริ่มกลายเป็นขาลง ตราสารหนี้จะได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ต่อ ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาด และกำไรจากการลงทุนในตราสารหนี้ด้วย

2. มีโอกาสในการฟื้นตัวและให้ผลตอบแทนมากขึ้นจากการชะลอตัวของเงินเฟ้อ เนื่องจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลาย ๆ ประเทศ เพื่อลดเงินเฟ้อ และจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มควบคุมเงินเฟ้อได้ ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีในการเริ่มสะสมกองทุนตราสารหนี้

3. ตลาดการลงทุนในแทบทุกสินทรัพย์มีทิศทางเป็นขาลงมาโดยตลอด สำหรับนักลงทุนที่ตั้งใจอยากจะลงทุนในช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้เลือกซื้อกองทุนที่ปรับราคาลงมาจนอยู่ในระดับต่ำและมีความเสี่ยงที่จะลงไปต่ำกว่านี้ได้ค่อนข้างน้อย และมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในระยะยาว

ดังนั้น กองทุน UGISRMF เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกท่านที่ต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์อย่างตราสารหนี้ เพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว รวมถึงสามารถยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ด้วย

ทีนี้.. มาที่อีกกองทุนที่น่าสนใจ คือ UGQG-SSF หรือ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม ครับ เป็นกองทุน SSF ที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาว ที่เน้นลงทุนในหุ้นผ่านกองทุนหลัก United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับกองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6 นั่นคือ เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นทั่วโลกแต่ไม่อยากรับความผันผวนมาก รวมถึงต้องการการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ 

ซึ่งนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก จะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด มีโอกาสในการขยายธุรกิจ มีโอกาสในการเติบโตที่ดีในระยะยาว สามารถสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่ดีและสม่ำเสมอ

หรือพูดง่าย ๆ ว่า เน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพ เติบโตได้ มูลค่าหุ้นไม่แพง โดยเฉพาะหุ้นที่มีเงินสด (Free Cash Flow) สูง เพื่อให้มีความปลอดภัยในช่วงเศรษฐกิจถดถอย และเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงทางการเงิน มีแนวโน้ม Growth ที่ดี ในกลุ่มเทคโนโลยี การเงิน และสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและพัฒนาสินค้าที่จำเป็นในยุคนี้เป็นหลัก เช่น Amazon Apple และ Microsoft โดยจะมีการปรับพอร์ตตามสภาวะเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม

สำหรับการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนั้น จะป้องกันตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ที่บริหารโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore)  โดยจะดูจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น รวมถึงทิศทางแนวโน้มของค่าเงินรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้นมาพิจารณาในการปรับสัดส่วนการลงทุน

หากถามว่าทำไมกองทุนนี้ถึงน่าสนใจ คำตอบคงหนีไม่พ้น ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาเยอะในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นจังหวะดีที่ควรทยอยสะสม  ยิ่งเป็นกองทุนที่มีการเลือกหุ้นที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินมาให้แล้ว หากหุ้นเริ่มกลับมาฟื้นตัว น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้เช่นกัน และที่สำคัญกองทุนนี้ยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วย ซึ่งเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการสะสมกองทุนในช่วงนี้ครับ

สรุปสุดท้าย ทั้ง 2 กองทุนนี้ ไม่ว่าจะเป็น UGISRMF และ UGQG-SSF นั้นเหมาะกับใคร

  1. เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดหย่อนภาษี เพราะกองทุนทั้งสองกองทุนนี้ สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้
  2. คนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อกระจายความเสี่ยง (UGISRMF) หรือต้องการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีความแข็งแกร่งและโอกาสเติบโตได้ในอนาคต (UGQG-SSF)
  3. คนที่ต้องการจับจังหวะการลงทุน เพราะช่วงนี้เริ่มเป็นช่วงที่ดีที่จะกลับมาทยอยซื้อได้อีกครั้ง (โดยเฉพาะการซื้อแบบ DCA)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

สำหรับใครสนใจกองทุนรวม SSF/RMF จาก UOBAM  

สามารถเข้าไปที่ www.uobam.co.th 

หรือโทร. 0 2786 2222 

หรือเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอป UOBAM Invest

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนดังกล่าวด้วย

บทความนี้เป็น Advertorial