จะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วันนี้มีวิธีคิดข้ามกำแพงมาฝากค่ะกำแพง 7 ชั้น ที่ขวางกั้นชีวิตเราไว้ให้ไม่ไปไหนซักที