ไม่ใช่เด็กทุกคนจะดีใจกับของขวัญ การให้บางครั้งอาจจะเป็นการทำร้ายเด็ก