ผู้ลงทุนจำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจนโยบายในการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองเสียก่อน ว่าเขาเลือกลงทุนแบบใด ในประเทศหรือต่างประเทศ ถ้าต้องการกระจาย "ความเสี่ยง" อาจจะเลือกลงทุนทั้งภายในประเทศและลงทุนในต่างประเทศบ้าง

ประเภทของการลงทุนก็สำคัญ เพราะการเลือกลงทุนแต่ละประเภทแตกต่างกัน ระดับ "ความเสี่ยง" ก็มีหลายหลายให้เลือกตามความสามารถในการรับได้มากน้อยเพียงใดของผู้ลงทุน

  • หากเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงเลยก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการลงทุนกับประเภทแรกไปก่อน คือกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนภายในประเทศ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามมีอายุไม่เกิน 1 ปี
  • แต่ถ้าสามารถรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ ก็อาจจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน ซึ่งลงทุนในต่างประเทศแต่ไม่เกิน 50% ของ NAV (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้
  • หากสามารถรับความเสี่ยงได้สูงก็อาจจะพิจารณาเลือกลงทุนกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมได้

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ* หรือ NAV คือมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน

ที่มา:

คู่มือผู้ลงทุนฉบับลงทุนในกองทุนรวม
แบบทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

◤ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

👍 ชอบกด Like โดนใจ กด Share

และอย่าลืม ✅ See First

เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ ๆ ก่อนใคร

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ◢

ติดตามความรู้ทางการเงินในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

📌 aommoney.rabbitstaging.com

https://www.youtube.com/AommoneyTH

https://www.blockdit.com/aommoney

📌 กลุ่มกองทุนไหนดี https://bit.ly/3aOjgMl

สนใจโฆษณาติดต่อ :

👉 Tel: 088-099-9875 (แน้ม)

👉 Email: rathapat@likemeasia.com