ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่กฎหมายกำหนดให้ “ผู้จ่ายเงิน” ต้องหักไว้จากเงินได้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้แก่ “ผู้รับเงิน” และถือเป็น "เครดิตภาษี" ของผู้รับเงิน (ผู้มีรายได้) ที่เอาไปหักออกจากภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้

โดยจะมีหลักฐานที่เรียกว่า "หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย" ที่ผู้จ่ายเงินมอบให้แก่ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐาน

หลักการที่อยากให้จำไว้สำหรับก่อนจะเริ่มต้น มี 3 ขั้นตอนตามนี้ครับ

1. คนรับเงินไม่มีหน้าที่เสียภาษี = ไม่ต้องหัก
2. คนจ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหัก = ไม่ต้องหัก
3. กฎหมายไม่สั่งให้หักภาษี = ไม่ต้องหัก


คาถาข้อแรก : ซื้อขายสินค้า ไม่ต้องหักภาษี

ท่องไว้แบบนี้ก็ได้ หรือจะรู้เหตุผลไปด้วยถึงหลักการข้อนัี้ นั่นคือ ถ้ากฎหมายไม่มีกำหนดไว้ ก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนั่นเองครับ

ถ้าซื้อสินค้าพร้อมรับบริการอื่นๆ โดยรวมเป็นค่าสินค้าไปเลย จะถือว่าเป็นการซื้อสินค้า ดังนั้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเช่นเดียวกันครับ เช่น การซื้อสินค้าพร้อมกับรับบริการติดตั้ง

ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งตรงที่ ดูว่าอะไรเป็นหลัก เพราะถ้าหากเป็นการรับบริการที่มีการซื้อสินค้าด้วย อันนี้จะต้องหักภาษี ณ ทีจ่ายรวมไปด้วยครับ เช่น การรับบริการซ่อมแซมแต่มีการซื้ออะไหล่ด้วย


คาถาข้อที่สอง : จ้างแรงงาน หักด้วยอัตราก้าวหน้า แต่ถ้ามีต้นทุนชุดใหญ่ ให้หัก 3%

ถ้าเป็นการจ้างแรงงานตามปกติ โดยใช้แรงงานแลกเงินเป็นหลัก เช่น การจ้างฟรีแลนซ์ หรือลูกจ้าง พวกนี้ต้องหักโดยอัตราก้าวหน้า นั่นคือการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ ได้เท่าไรให้คำนวณหักภาษีไว

แต่ถ้าเป็นการจ้างแรงงานในลักษณะของการรับเหมา หรือมีการจัดหาเครื่องมือในส่วนสำคัญ แบบนี้ถึงจะต้องหัก 3% เท่านั้นครับ (เงินได้ประเภทที่ 7) ดูเพิ่มเติมได้ที่ข้อ 8 ทป.4/2528 ครับ

อย่าจำอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ให้จำจากความเข้าใจนะครั


คาถามข้อที่สาม : ท่องไว้ 3 อัตรา หักแล้วไม่มีทางผิด เช่า 5% บริการ 3% ขนส่ง 1%

ปัญหาคือต้องแยกให้ออกว่าแต่ละอย่างเป็นอะไร ถ้าเช่าต้องมีการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน ถ้าบริการต้องเป็นการใช้พื้นที่หรือมีการรับบริการที่พิสูจน์ได้ ส่วนขนส่งนั้นต้องเป็นการรับจ้างขนส่ง ไม่ใช่บริการขนส่งสาธารณะทั่วไป

ถ้าแยกไม่ออก คนส่วนใหญ่มักจะตีเหมาเป็นบริการและหัก 3% ไว้ก่อน ซึ่งกรณีนี้มักจะไม่ค่อยมีปัญหากับทางสรรพากรครับ

สามอัตรานี้เป็นอัตราหลักที่ครอบคลุมเกือบ 90% ของรายการแล้วครับ ส่วนอัตราอื่นๆนั้นยังมีอีกมาก เช่น ค่าโฆษณาหัก 2% เงินเดือนตามอัตราก้าวหน้า ปันผล 10% และอื่นๆอีกมากมายครับ


ติดตามความรู้เรื่องภาษีสำหรับคนทำธุรกิจได้ที่แฟนเพจ พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่ Line @BizTaxThai หรือคลิกที่ลิงค์
https://line.me/ti/p/@biztaxthai ครับ

#ภาษีธุรกิจ #ภาษีหักณที่จ่าย
#จ่ายเงิน #หักภาษี 
#พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ