ทุกคนล้วนมีความฝันที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องใช้เงินเพื่อให้ความฝันนั้นเป็นจริง บางคนฝันใกล้ๆว่าขอเพียงหมดหนี้สินบัตรเครดิตก็จะทำให้ชีวิตมีความสุข ขณะที่หลายคนฝันไกลๆว่าอยากมีเงินสร้างธุรกิจส่วนตัว อยากมีบ้าน รถยนต์ เงินเพื่อการศึกษาลูกและอยากมีชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณ เรามุ่งมั่นเก็บออมเงินเพื่อที่จะให้ไปถึงความฝัน

แต่ว่า!! จะมีสักกี่คนที่คิดจะปกป้องความฝันของตัวเองจากความไม่แน่นอนในชีวิตที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น

เราลองนึกดูว่าหากเสาหลักของครอบครัวที่กำลังเก็บเงินผ่อนบ้านและออมเงินเพื่อการศึกษาให้เจ้าตัวเล็กที่กำลังจะลืมตาดูโลกอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจนทำให้เสียชีวิต เมื่อเสาหลักที่เป็นกำลังสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวหายไป ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร

การทำประกันชีวิตเป็นหนึ่งในการวางแผนการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงส่วนบุคคลทั้งในเรื่องชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น

จากเหตุการณ์นี้ถ้าเสาหลักของครอบครัวได้ทำประกันชีวิตไว้ก็จะมีเงินมาช่วยสานต่อความฝันให้เป็นจริง โดยที่คนข้างหลังไม่เดือดร้อนจากภาระหนี้สินของบ้านและเงินค่าการศึกษาลูก การมองหาเครื่องมือปกป้องความฝันด้วยการทำประกันชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ดี

แต่การเลือกซื้อประกันชีวิตที่ให้ผลประโยชน์มากกว่าความคุ้มครองนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า เราควรเลือกซื้อประกันโดยดูผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด แต่เราจะมีวิธีการดูอย่างไรถึงจะรู้ว่าประกันชีวิตที่เราเลือกนี้ได้รับผลตอบแทนสูงจริงๆ เพราะบริษัทประกันหลายแห่งที่ทำทุนประกันหรือจำนวนเอาประกันที่เท่ากัน แต่มีรายละเอียดการคิดเบี้ยประกัน(เงินที่เราต้องจ่าย) ไม่เท่ากัน อีกทั้งจำนวนเงินคืนระหว่างทำประกันก็แตกต่างกัน

เราลองดูตัวอย่างเงินเอาประกัน 100,000 บาท ของประกันชีวิตชนิด 10/5 คือ จ่ายเบี้ยประกันชีวิต 5 ปีได้รับความคุ้มครอง 10 ปีของ 3 บริษัทนี้

คิดว่าแบบไหนจะให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่ากัน??

เราไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกทำประกันชีวิตกับบริษัทไหนดีกว่ากันเพราะจำนวนเงินคืนรายปี จำนวนเงินที่จะได้รับเมื่อสัญญาครบกำหนดและผลตอบแทนตลอดสัญญาของแต่ละบริษัทนั้นแตกต่างกัน ดังนั้น วิธีป้องกันการถูกตัวเลขหลอกตา เราต้องใช้ IRR เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ เพราะ IRR (Internal Rate of Return) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนว่าจะได้รับต่อปีกี่ %

สำหรับคนที่กลัวตัวเลขไม่ต้องกังวล เราจะแนะนำวิธีการคำนวณ IRR ที่ง่ายมากเพราะใช้เพียงการบวกและลบเท่านั้น เราจำไว้ว่า    “จ่ายเงินเป็นลบ รับเงินเป็นบวก” แบบนี้เราก็สามารถคำนวณผลตอบแทนจากการซื้อประกันแบบมืออาชีพได้   จากตารางข้างต้นนำมาคำนวณจะได้ค่า IRR ดังนี้

  • บริษัทที่ 1 IRR = 3.76%
  • บริษัทที่ 2 IRR = 2.74%
  • บริษัทที่ 3 IRR = 2.63%

ตัวอย่าง ผลประโยชน์ของแบบ Make Money 10/5 ของบริษัทที่ 1 ไทยสมุทรประกันชีวิต   ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี ซื้อแบบประกันภัย Make Money 10/5 ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000  บาท ซึ่งได้รับเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-9 ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกัน รายละเอียดเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระและผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นดังนี้

*เงินจ่ายคืน และความคุ้มครองชีวิต คิดเป็น%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ถ้าฝากเงินออมทรัพย์ตอนต้นปี ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้เราช่วงกลางปีและสิ้นปี การจ่ายเบี้ยประกันภัยก็เช่นเดียวกัน ถ้าในรายละเอียดประกันบอกว่าเราจะได้รับเงินคืนทุกปี นั้นหมายความว่า เราจ่ายเบี้ยประกันตอนต้นปี พอถึงสิ้นปีเราถึงจะได้รับเงินคืนรายปี จากตารางข้างต้นเรานำมาเพิ่มเติมชื่อแถว “สิ้นปีที่ 10” เพื่อให้การคำนวณง่ายขึ้นนะจ๊ะ

2 ขั้นตอนการคำนวณผลตอบแทนจากการซื้อประกันแบบมืออาชีพ

โดย เว็บใช้ที่ช่วยคำนวณสูตรคำนวณ IRR คือ http://tools.financial-projections.com/IRRInternalRateOfReturn.shtml

หากต้องการลดหย่อนภาษีด้วย เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท เราจะใช้ตัวอย่างประกันชีวิตชุดนี้คำนวณว่าถ้านำไปลดหย่อนภาษีฐาน 10% จะได้ IRR = ??

ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี ซื้อแบบประกันภัย Make Money 10/5 ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000  บาท  โดยนำไปลดหย่อนภาษีฐาน 10% รายละเอียดเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระและผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นดังนี้

2 ขั้นตอนการคำนวณผลตอบแทนจากการซื้อประกันแบบมืออาชีพ
(กรณีนำไปลดหย่อนภาษี)
 

โดย เว็บใช้ที่ช่วยคำนวณสูตรคำนวณ IRR คือ http://tools.financial-projections.com/IRRInternalRateOfReturn.shtml

อัตราผลตอบแทนการลงทุนต่อปี (IRR) ของประกันชีวิตส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2-3% ซึ่งประกันชีวิต Make Money 10/5 ของไทยสมุทรประกันชีวิตนี้ให้ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะ IRR ของแบบประกันชีวิต Make Money 10/5 จะอยู่ที่ 3.76% และถ้านำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษี ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับสูงขึ้นไปอีก จากตัวอย่างที่ฐานภาษี 10% จะได้รับ IRR 5.21%

หากคุณกำลังมองหาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี มีเงินคืนระหว่างทำประกันและได้รับผลตอบแทนสูง “Make Money 10/5” สามารถตอบโจทย์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วงลดหย่อนภาษีโค้งสุดท้ายแบบนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 57 สามารถผ่อนเบี้ยประกันแบบ 0% นาน 4 เดือนแต่ได้รับลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน แถมยังมีช่องทางการซื้อที่ง่ายและสะดวกผ่านระบบออนไลน์อย่าง www.oceanlifeonline.com นับเป็นประกันชีวิตที่เราไม่ควรมองข้ามนะจ๊ะ

บทความนี้เป็นบทความ Advertorial