หลายคนอาจจะกำลังคิดว่าทำไมเราไม่เก่งอะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วอาจจะกำลังคิดไปเองอยู่รึเปล่าว่าเราเก่งไม่จริง

คิดว่าตัวเอง "ไม่เก่ง" คิดไปเอง หรือ "ไม่เก่งจริง"คิดว่าตัวเอง "ไม่เก่ง" คิดไปเอง หรือ "ไม่เก่งจริง"คิดว่าตัวเอง "ไม่เก่ง" คิดไปเอง หรือ "ไม่เก่งจริง"คิดว่าตัวเอง "ไม่เก่ง" คิดไปเอง หรือ "ไม่เก่งจริง"คิดว่าตัวเอง "ไม่เก่ง" คิดไปเอง หรือ "ไม่เก่งจริง"คิดว่าตัวเอง "ไม่เก่ง" คิดไปเอง หรือ "ไม่เก่งจริง"คิดว่าตัวเอง "ไม่เก่ง" คิดไปเอง หรือ "ไม่เก่งจริง"คิดว่าตัวเอง "ไม่เก่ง" คิดไปเอง หรือ "ไม่เก่งจริง"คิดว่าตัวเอง "ไม่เก่ง" คิดไปเอง หรือ "ไม่เก่งจริง"คิดว่าตัวเอง "ไม่เก่ง" คิดไปเอง หรือ "ไม่เก่งจริง"คิดว่าตัวเอง "ไม่เก่ง" คิดไปเอง หรือ "ไม่เก่งจริง"คิดว่าตัวเอง "ไม่เก่ง" คิดไปเอง หรือ "ไม่เก่งจริง"คิดว่าตัวเอง "ไม่เก่ง" คิดไปเอง หรือ "ไม่เก่งจริง"