จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้เป็นอย่างดีในแง่ของการวางแผนด้านการเงินที่ดี คือ การมีเงินออม ซึ่งการออมเงินที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่ นอกจากนำไปฝากไว้ที่ธนาคารในรูปแบบของบัญชีประจำและสะสม หรือ หยอดกระปุกหมูตัวโตๆ ปัจจุบันอีกหนึ่งทางเลือกของการออมเงินระยะยาว คือ การลงทุนใน “กองทุน SSF” แล้วกองทุนดังกล่าว คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร aomMONEY ขอขยายความแบบสั้นๆ และเข้าใจง่ายดังนี้ครับ กองทุน SSF คือ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว หรือ SSF (Super Saving Funds) มีจุดเด่นในหลายด้าน เช่น สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ กองทุนนี้ลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภทสร้างความยืดหยุ่นที่ดี รวมถึงมีระยะเวลาถือครองที่นานและ เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการออมระยะยาวที่มีผลตอบแทนที่เหมาะสม ถือได้ว่าการมาของ กองทุน SSF ทำให้เราลืม LTF ไปได้เลย ซึ่ง กองทุน SSF เริ่มทยอยออกมาตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะทยอยขาย SSF ออกมาอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งกองทุนน่าสนใจที่ aomMONEY จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ คือ กองทุน SSF จาก บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) ซึ่งได้ออกกองทุน Aberdeen Standard Thai Equity Super Savings Fund กองทุน Aberdeen Standard Thai Equity Super Savings Fund มีความน่าสนใจในหลากหลายด้าน ยกตัวอย่าง เช่น เน้นการลงทุนอย่างมีคุณภาพ โดยลงทุนในบริษัทที่มีความเสี่ยงน้อย รายได้มั่นคง เพื่อลดความผันผวน ขณะเดียวกันยังโฟกัสไปที่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำด้าน ESG หรือ บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จุดแข็งของ Aberdeen Standard Thai Equity Super Savings Fund ที่สำคัญ คือ การมีทีมและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 40 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกช่วยเติมเต็ม
โดยเฉพาะในเวลาที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนแบบนี้ ทีมที่มีประสบการณ์มีความสำคัญ อีกนัยยะสำคัญ คือ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะเข้าใจและพัฒนาธุรกิจของพวกเขาในการที่จะเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ลูกค้าของเรา กองทุน Aberdeen Standard Thai Equity Super Savings Fund ได้ออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 2 นโยบาย ได้แก่
  •  ABTESSF - Aberdeen Standard Thai Equity SSF- Super Savings
  •  ABTESSFX - Aberdeen Standard Thai Equity SSF- Super Savings Extra
สำหรับกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนนั้น มุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน การค้าเชิงพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ การเงินและอื่นๆ ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความมั่นคงในภาวะวิกฤต COVID-19 แบบนี้ กองทุน Aberdeen Standard Thai Equity Super Savings Fund มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนมองถึงการออมและการลงทุนที่คุ้มประโยชน์ในระยะยาว จากกลยุทธ์ ความเชี่ยวชาญ และการมองถึงประเด็นความยั่งยืนในเรื่อง ESG น่าจะทำให้นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกองทุน SSF จากค่ายนี้ สำหรับคนที่กำลังจดๆ จ้องๆ อยู่ว่าจะซื้อ SSF จากค่ายไหน กองของอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ชุดนี้น่าสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญจากทีมงานด้านการลงทุนทั่วโลกมาช่วยเรา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทาง www.aberdeenstandard.com  หรือติดต่อตัวแทนขาย
aomMONEY มองว่า กองทุน SSF ถือเป็นโอกาสที่ดีและเป็นความปกติใหม่ หรือ New Normal ที่เราจะปรับทัศนคติและการดำเนินชีวิตในการวางแผนการออมระยะยาวให้กับเราเพื่อพร้อมรับกับวิกฤตต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดการณ์โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน SSFX และ SSF ของบลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0-2352-3388 เว็บไซต์ www.aberdeenstandard.com/thailand หรือติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE official account: @ASInvestmentsTH คำเตือน ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม คุ้มค่าอย่างมีคุณภาพกับ "กองทุน SSF บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด"