จะเอาใจน้องหมาต้องเอาใจให้ถูกจุดวันนี้เรารวมจุดเด็ดที่น้องหมาชอบให้เกามาฝากค่ะจุดเด็ดที่น้องหมา ชอบให้เกา!