แสงหน้าจอ ทั้งจาก โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆล้วนอันตรายต่อดวงตาและใกล้ตัวกว่าที่คิด จะให้หลีกเลี่ยงก็เป็นไปได้ยาก วันนี้เราเลยมีวิธีป้องกันมาฝากกันค่ะ

ชาวออฟฟิศ เสี่ยง!ตาบอดผ่อนส่ง ภัยเงียบจากแสงหน้าจอ