หนี้ของหลายคน ส่วนใหญ่..เกิดจาก "บัตรเครดิต" เพราะพฤติกรรมการจ่ายขั้นต่ำ การกดเงินสดออกมาใช้ หมุนบัตรนั้นโป๊ะบัตรนี้ จนหนี้ก็เพิ่มพูดขึ้นเรื่อยๆ จากที่เคยจ่ายขั้นต่ำไหว ก็กลายเป็นเลิกจ่าย กลับกลายเป็นหนี้เสีย หรือ NPL หรือที่เรียกกันว่าติด black list นั่นแหละครับ

แล้วเราจะทำอย่างไรกับปัญหาเรื้อรังนี้ คลินิกแก้หนี้ คือ ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดจริงหรือไม่ วันนี้ aomMONEY จะมาเล่าให้ฟังเองครับ

คลินิกแก้หนี้ คืออะไร?

คลินิกแก้หนี้ คือ หน่วยงานกลางที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาแทนเจ้าหนี้ (บสส.) ภายใต้เกณฑ์และกรอบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสปลดหนี้

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ

หากลูกหนี้ที่มีบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลมีเจ้าหนี้หลายราย และต้องการปลดหนี้ทั้งหมด คลินิกแก้หนี้จะช่วยหาแนวทางการชำระหนี้ นอกจากนี้ยังแนะนำการวางแผนทางการเงินที่ดี เพื่อไม่ต้องตกอยู่ในวงจรของหนี้สินอีกต่อไป

จุดน่าสนใจของคลินิกแก้หนี้คือ?

1.รวมหนี้จากทุกเจ้าให้เหลือหนี้เพียงก้อนเดียว ทำสัญญาแก้หนี้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น

2.ผ่อนเฉพาะเงินต้น ตามตารางชำระหนี้

3.ผ่อนยาวได้ ไม่เกิน 10 ปี มีดอกเบี้ยขั้นต่ำ 4 - 7% ต่อปี
ปกติแล้ว บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง 18% หรือ 28%

4.มีการให้ความรู้ด้านการเงินกับคนที่เข้ามาปรึกษา เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหนี้สินของตนเองได้

5.ไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบ

แล้ว บสส. คือใคร/เชื่อถือได้แค่ไหน?

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด SAM หรือ บสส. เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ภายใต้กำกับของ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก SAM มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ดำเนินงานบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) มาตั้งแต่ปี 2543 เป็นหน่วยงานรัฐ ด้วยทีมบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานแก้ไขหนี้ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 17 ปี เพราะฉะนั้นเรื่องความน่าเชื่อถือไม่ต้องกังวลครับ

คุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการมีอะไรบ้าง?

- เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
- เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
- เป็น NPL ก่อน 1 ม.ค. 63*
- หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ธ.ค. 62 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป

สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านช่องทางใดได้บ้าง?- www.debtclinicbysam.com

- www.คลินิกแก้หนี้.com
- ไลน์@ ID : debtclinicbysam
- ติดต่อที่ สำนักงานโครงการ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- ติดต่อที่สาขาของ บสส. 4 สาขา ได้แก่ สาขาสุราษฎร์ธานี , สาขาขอนแก่น , สาขาพิษณุโลก , สาขาเชียงใหม่
- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2610-2266

ต้องเตรียมตัวอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง?

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร
- สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
- เอกสารแสดงการเดินบัญชี (statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
- บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)
- ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
- หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
ใบแจ้งหนี้ / เอกสารแสดงความเป็นหนี้

บก.aomMONEY ฝากวิธีใช้บัตรเครดิตที่ถูกต้อง

1.ชำระค่าบัตรเครดิตให้ตรงเวลา ตั้งเตือนรอบบิลทุกเดือน
2.ชำระค่าบัตรเครดิตเต็มจำนวนทุกรอบบิล
3.ไม่กดเงินสดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเงินสดมาใช้เด็ดขาด

aomMONEY ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ทุกคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้นะครับ และหวังว่าความฝันของทุกคนที่อยากจะมีรถมีบ้านมีเงินเก็บจะเป็นเรื่องจริง

ถึงแม้ว่ามันจะไม่ง่าย...
และต้นทุนชีวิตหลายๆ คนก็ไม่เท่ากัน
แต่ถ้าเราเลือกพยายามให้ถูกที่...จัดการการเงินอย่างชาญฉลาด

บก.เชื่อว่าฝันของทุกคนเป็นจริงได้ครับ

บก.aomMONEY

ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.tmbbank.com/…/vi…/financial-behavior-GEN-Y.html…
https://mgronline.com/stockmarket/detail/9620000116395
https://www.debtclinicbysam.com/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9…/
https://www.thairath.co.th/…/business/finance-banking/945732