กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นจะทำการทดสอบระบบ Blockchain เพื่อช่วยในการจัดการงบประมาณและการจัดซื้อของรัฐบาลไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้า

ญี่ปุ่นวางแผนใช้ Blockchains เพื่อรักษาความปลอดภัยระบบ E-government

      เทคโนโลยี Blockchains ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เพราะความสามารถขั้นสูงในการสร้างความโปร่งใส และความปลอดภัยในการถ่ายโอนเงินของผู้ใช้งาน Bitcoin การที่จะปลอมแปลงข้อมูลในระบบจัดเก็บของ Blockchains นั้นเป็นเรื่องยากมาก เพราะข้อมูลจะถูกบันทึกและแชร์ให้กับทุกคนในระบบเพื่อตรวจสอบ แทนที่จะเป็นคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลระบบเพียงเครื่องเดียว

      “เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางที่อยู่เบื้องหลังระบบไอทีทุกวันนี้ มักต้องการระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ และความเสี่ยงของการถูกโจรกรรมก็จะยิ่งสูงขึ้นเมื่อเป็นข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้อง หรือเป็นข้อมูลภายในของหน่วยงานรัฐบาล” เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกล่าว

      ทางกระทรวงเชื่อว่าระบบจัดเก็บข้อมูลแบบนี้ จะช่วยให้การจัดการทางการเงินของภาครัฐมีความสะดวกมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น แทนที่จะต้องรวบรวมใบรับรองการชำระภาษี และขอเอกสารที่จำเป็นจากหน่วยงานราชการเพื่อตรวจสอบ ทางกระทรวงจะสามารถเรียกดูข้อมูลเอกสารการจัดซื้อต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ในทันที

      การมุ่งเน้นไปที่ระบบการจัดซื้อ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะยกระดับ E-government systems ของญี่ปุ่น ให้มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังวางแผนจะกระจายฐานข้อมูลและระบบการจัดเก็บไปสู่หน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงพันธมิตรภาคเอกชนในอนาคตอีกด้วย
sources :

http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Japan-looks-to-blockchains-for-more-secure-e-government-systems 

http://www.coindesk.com/japan-test-blockchain-government-contract-system/ 

http://www.newsbtc.com/2017/07/03/japan-government-use-blockchain-secure-information/