ความรักไม่ใช่เรื่องผิด แต่ถ้ามีแฟนที่ทำงานในที่เดียวกันล่ะ จะเป็นอย่างไรน้าดีหรือไม่ หากมีเเฟนที่ทำงานเดียวกัน