การวินิจฉัยโรคมะเร็งนั้นเป็นสิ่งที่ช้าและลำบากมาก นักวิจัยจาก University Hospital Zurich ต้องใช้การตรวจสอบเนื้อเยื่อบนแผ่นสไลด์เล็กๆกว่า 50 แผ่นต่อผู้ป่วยแต่ละราย สำหรับนักพยาธิวิทยาในการค้นหาสัญญาณของมะเร็งต่อมลูกหมากและต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อผู้ป่วยหนึ่งราย แต่งานอันแสนยากลำบากนั้นกำลังเปลี่ยนไปเมื่อ IBMs Watson ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ สามารถทำงานทั้งหมดได้ในหลักวินาที

ตรวจมะเร็งในหลักวินาที การพัฒนาของ AI ในวงการแพทย์

      “ถ้าหากว่านักพยาธิวิทยาสามารถทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการใช้ระบบนี้ผมว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จ เพราะว่าผมสามารถใช้เวลาให้มีประโยชน์กว่านี้ได้เหมือนกัน ถ้าหากผมนั่งอยู่ในห้องชั่วโมงครึ่งเพื่อนั่งดูสไลด์ชิ้นเนื้อไปเรื่อยๆแทนที่จะได้ดูสัญญาณจากเพียงแค่หนึ่งหรือสองตัวอย่างที่สุ่มเสี่ยง และเข้าไปดูค่าความผิดพลาด เพราะผมสามารถใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนั่นกับผู้ป่วยได้ถึงห้าคน” Dr. Peter Wild จาก University Hospital Zurich

      ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจสอบในโรงพยาบาลถูกป้อนให้ Watson อย่างช้าๆ กรรมวิธีนี้อาจจะกินเวลาเป็นปีๆ แต่ในวันหนึ่งนักพยาธิวิทยาอาจจะไม่จำเป็นต้องมานั่งดูชิ้นเนื้อผ่านกล้องจุลทรรศน์อีก

      การวินิจฉัยไม่ใช่สิ่งเดียวที่ A.I. สามารถทำได้ เทคโนโลยีนี้ได้ช่วยทีมจาก University of Sheffield ในการออกแบบยาเพื่อลดอาการที่เกิดจากเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อมสภาพ ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสตาร์ทอัพสัญชาติอังกฤษในชื่อของ BenevolentAI เพื่อทำการสำรวจและคิดค้นให้มากกว่าและเร็วกว่ามนุษย์

      Dr. Richard Mead จาก University of Sheffield กล่าวว่า “Benevolent ใช้ A.I. ของพวกเขาในการรับข้อมูลทางการแพทย์และงานวิจัยด้านชีวการแพทย์ มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยที่เราสามารถทำได้ครอบคลุมงานวิจัยเป็นล้านๆที่ออกมาในแต่ละปี พวกเขาสามารถสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้น และคิดค้นตัวยาใหม่ๆที่รักษาโรคที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง และอาจจะเหมาะสมกับโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อมสภาพด้วย นั่นล่ะคือประโยชน์ที่แท้จริงของระบบที่พวกนั้นทำขึ้นมา”

BenevolentAI เป็นอีกหนึ่งคลื่นลูกสำคัญทำให้เกิดการเติบโตด้านการลงทุนในการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) มากขึ้น และถือเป็นสิ่งที่ช่วยในการปฏิวัติวงการการแพทย์เลยทีเดียว
source :

http://www.reuters.com/video/2017/06/16/ai-helping-doctors-detect-disease?videoId=371904627