แฟนเพจหลายท่านมีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมค่อนข้างซ้ำกัน จึงขอตอบในบทความนี้ทีเดียวเลยนะจ๊ะ

วิธีการลงทุนในกองทุนรวม

เริ่มต้นที่ทำแบบทดสอบความเสี่ยงเพื่อเลือกว่าเราเหมาะกับการลงทุนกองทุนรวมแบบไหน เสี่ยงได้มากหรือน้อย ต้องยอมรับในครั้งแรกว่าหากเราไม่ชอบความตื่นเต้น ขวัญผวาที่เงินต้นหายไปแสดงว่ายอมรับความเสี่ยงได้น้อย ก็ต้องลงทุนในกองทุนรวมที่ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนก็จะน้อย เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ แต่ถ้ารักความเสียว รักความตื่นเต้น แสดงว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้มาก ผลตอบแทนก็จะมากด้วย โดยอาจจะเลือกกองทุนตลาดทุน กองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทำแบบทดสอบความเสี่ยงที่ไหน ==> เวลาจะซื้อกองทุน แต่ละ บลจ.หรือธนาคารจะมีให้ทำ บางคนทำออกมาแล้วยอมรับความเสี่ยงได้น้อยมาก แต่อยากได้ผลตอบแทนสูงๆ ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้แบบไหนก็ต้องเลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงตามนั้น

กองทุนรวมความเสี่ยงต่ำได้ผลตอบแทนสูงไม่มีบนโลกนะจ๊ะ

ดูตามภาพเริ่มจากสีเขียวที่เป็นนักลงทุนรายย่อยแบบเราจ่ายเงินซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (อาจจะเป็นการตัดผ่านบัญชีอัตโนมัติ ซื้อที่หน้าตู้ ATM หรือกรอกเอกสารหน้าเค้าเตอร์ธนาคาร) บางคนอาจจะกังวลว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเราซื้อหน่วยลงทุนแล้ว การตรวจสอบไม่ยากนะคะ เช่น

  1. โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ เราซื้อของ บลจ.อะไรก็โทรไปที่นั่น
  2. นำสมุดบัญชีกองทุนรวมไปอัพเดทที่ธนาคาร
  3. ใบสรุปการซื้อหน่วยลงทุนที่ บลจ.จะส่งให้นักลงทุนถึงบ้าน
  4. บริการ e-Banking เราก็ใช้วิธีนี้ในการซื้อ ขายกองทุนเพราะสะดวกทำเองได้ที่หน้าคอมฯ

หลังจากที่เราซื้อหน่วยลงทุนแล้วก็จะเป็นขั้นตอนสีฟ้า คือ ลงทุน กองทุนรวมนั้นก็จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆตามนโยบายการลงทุนที่แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะมีการลงทุนในรูปแบบต่างๆช่องสีส้ม ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีความเสี่ยงแตกต่างกัน ซึ่งผลตอบแทนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนต่างจากการขาย ก็จะกลับเข้ากองทุนทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น (NAV สูงขึ้น) สุดท้ายกองทุนก็จะมีเงินส่วนแบ่งมาให้นักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเรานะจ๊ะ สรุปว่า หากการลงทุนของผู้จัดการกองทุนนั้นสร้างรายได้ให้กองทุนมากขึ้น ก็จะทำให้นักลงทุนได้ผลประโยชน์มากขึ้น

วิธีคิดผลตอบแทนออมกองทุนรวม

สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนว่า การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน ดังนั้นวิธีคิดผลตอบแทนก็จะไม่เหมือนกับเงินฝาก ข้อมูลข้างล่างนี้เป็นการคิดผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นปันผล เรายกตัวอย่างจากกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ที่มีราคาหน่วยลงทุนและการจ่ายปันผลแบบนี้จริงๆในปี 2556 โดยจ่าย 4 ครั้งต่อปี

จากภาพนี้เรากำหนดให้ซื้อหน่วยลงทุนทุกต้นเดือน ในวันที่ 1-3 ของทุกเดือน โดยลงทุนเดือนละ 5,000 บาท  เมื่อได้รับปันผลก็จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% จึงจะได้รับเป็นผลตอบแทนที่แท้จริง ส่วนกำไรจากการขายหน่วยลงทุนนั้นไม่เสียภาษี ผลตอบแทนที่ได้(โดยไม่มีการขายหน่วยลงทุนระหว่างปี)จะคิดจากเงินปันผลหลังภาษีหารด้วยเงินลงทุน คือ 3,924.87 / 60,000 = 6.54% ซึ่งเงินปันผลจะไปเข้าในบัญชีธนาคารที่เราแจ้งไว้กับ บลจ.ตั้งแต่ครั้งแรก

ถ้าอยากรู้ว่าหักเงินเฟ้อแล้วเหลือเท่าไหร่ก็นำเงินเฟ้อมาลบออก สมมติคิดเงินเฟ้อ 3% ต่อปี เราก็จะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลชนะเงินเฟ้อ 6.54% - 3% = 3.54%

หากเราต้องการใช้เงินจำนวนที่เท่ากันในการออมกองทุนรวมนั้นขึ้นอยู่กับ NAV ว่าเราซื้อได้เท่าไหร่ในแต่ละครั้ง หาก NAV สูงขึ้น เราก็จะซื้อได้น้อยลง หาก NAV ลดลงเราจะซื้อได้มากขึ้น เพราะการจ่ายเงินปันผลมันขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยลงทุนในพอร์ตของเรานะจ๊ะ

เงินปันผลที่กองทุนจ่ายออกมานั้นมีหลายรูปแบบ เช่น จ่ายเงินเงินสด จ่ายเป็นหน่วยลงทุน ซึ่งเราควรศึกษาว่ากองทุนที่เราซื้อนั้นจะจ่ายเป็นรูปแบบไหน เพราะมีผลต่อการเสียภาษี ในตัวอย่างข้างล่างนี้จ่ายปันผลเป็นเงินสด