ในสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนแบบนี้ นักลงทุนหลายคนอาจจะกำลังมองหาแหล่งลงทุนใหม่ ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงกันอยู่ ‘หุ้นกู้’ จึงเป็นการลงทุนที่นักลงทุนหลายคนให้ความสนใจ ซึ่งหุ้นกู้จะดีและน่าลงทุนอย่างไร ก่อนที่เราจะไปลงทุนต้องรู้ก่อนว่าหุ้นกู้และหุ้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อจะแน่ใจได้ว่าการลงทุนนี้เหมาะกับเราจริง ๆ 

โดยหุ้นกู้และหุ้นนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่หลาย ๆ คนยังคงสับสนกันอยู่ ซึ่ง ‘หุ้น’ หรือ ‘หุ้นสามัญ’ เป็นตราสารทุนที่ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็นเจ้าของร่วมในบริษัท ผลตอบแทนของหุ้นจึงขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท และยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ทำให้อาจจะได้กำไรหรือขาดทุนก็ได้ ส่วน ‘หุ้นกู้’ เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ จะได้ผลตอบแทนคงที่ตามงวดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ซึ่งเมื่อเรารู้แล้วว่าหุ้นกู้และหุ้นต่างกันอย่างไร สำหรับคนที่คิดว่าการลงทุนด้วยหุ้นกู้แบบนี้ตรงกับเป้าหมายการลงทุนของเรา แต่ก่อนที่จะลงทุนเราขอพาทุกคนไปดูข้อดีของหุ้นกู้เพิ่มเติมกันก่อน

ข้อดีของหุ้นกู้

1. มักจะเสนออัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนมีความเสี่ยงในด้านการผิดนัดชำระหนี้มากกว่าพันธบัตรรัฐบาล จึงให้ผลตอบแทนส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เป็นการชดเชยให้กับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง  

2. สามารถเป็นแหล่งรายได้ประจำ

หุ้นกู้จะจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ ให้กับนักลงทุน ทำให้เราสามารถมีแหล่งรายได้ประจำได้ โดยที่เงินต้นของการลงทุนนั้นจะจ่ายเงินคืนเมื่อครบกำหนดของอายุหุ้นกู้

3. กระจายความเสี่ยงของการลงทุน

สำหรับการลงทุนเราจำเป็นที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนกันอยู่แล้ว หุ้นกู้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยให้เรากระจายความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถลงทุนหุ้นกู้ในหลาย ๆ ประเภทธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยงได้เช่นกัน

4. สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้

สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันครบกำหนดอายุ ซึ่งสภาพคล่องในการซื้อขายอาจจะแตกต่างกันไปตามขนาดและเงื่อนไขของแต่ละหุ้นกู้

สำหรับคนที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วเกิดความสนใจและกำลังมองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นกู้ สิ่งที่สำคัญที่เราต้องมองหาคือบริษัทที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ ซึ่งตอนนี้บริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างทรูก็ได้เปิดขายหุ้นกู้ 4 ชุดดังนี้

หุ้นกู้ 4 ชุดที่ TRUE เตรียมเสนอขาย

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้** อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้** อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้** อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี

**สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2–4 ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แต่ต้องไถ่ถอนหลังจากที่หุ้นกู้มีอายุครบ 1 ปีขึ้นไปถึงจะไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ซึ่งข้อดีคือเราจะได้ดอกเบี้ยที่สูงในระยะเวลาที่สั้นลง โดยเฉพาะหุ้นกู้ที่มีอายุยาว ๆ และมีการไถ่ถอนก่อนกำหนด เช่น หุ้นกู้อายุ 5 ปี ถ้า TRUE ไถ่ถอนก่อนกำหนดในอีก 1 ปีข้างหน้า ก็เท่ากับเราจะได้รับดอกเบี้ย 4.90% ในระยะเวลาแค่ 1 ปี เท่านั้น

ซึ่งจากข้อมูลทำให้หุ้นกู้ทรูดูน่าสนใจมาก ๆ เลยใช่ไหมครับ โดยทรูคาดว่าจะเปิดขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 นี้แล้ว โดยผู้ลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นได้ที่สาขาและช่องทางตามที่ธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, ซีไอเอ็มบี ไทย, ทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร ได้ตามแต่ละรายกำหนด นอกจากนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปยังสามารถจองซื้อหุ้นกู้ TRUE ทั้ง 4 รุ่นได้ทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้เลย โดยมีมูลค่าจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหุ้นกู้จะมีข้อดีที่น่าสนใจและบริษัททรูจะได้รับความน่าเชื่อถือขนาดไหน นักลงทุนก็ต้องเข้าใจว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้เราควรศึกษาข้อมูลอย่างดีเสียก่อน ซึ่งใครที่กำลังสนใจจะซื้อหุ้นกู้ TRUE สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทตามลิงก์นี้ได้เลย https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=473670&SD=0711256509112565

บทความนี้เป็น Advertorial