ทำความรู้จักขนมประจำชาติไทย “มรดกจากท้าวทองกีบม้า”
.
มารี กีมาร์ หรือท้าวทองกีบม้า หัวหน้าห้องเครื่องต้นวิเสทในราชสำนัก ลูกครึ่งโปรตุเกส - ญี่ปุ่น ภริยาของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์
.
ว่ากันว่านางได้ประดิษฐ์ขนมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารโปรตุเกส เช่น ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, ทองม้วน และหม้อแกง จนได้สมญาว่าเป็น "ราชินีแห่งขนมไทย" ด้วยรสชาติ ละมุนลิ้น รูปลักษณ์สวยงาม ขนมเหล่านี้จึงได้รับความนิยมข้ามศตวรรษมาจนปัจจุบัน อากาศร้อนๆแบบนี้ เห็นทีจักต้องไปหาขนมหวานหอมๆชื่นใจมากินกันบ้างแล้วหนาออเจ้า

ทำความรู้จักขนมประจำชาติไทย “มรดกจากท้าวทองกีบม้า”

ทำความรู้จักขนมประจำชาติไทย “มรดกจากท้าวทองกีบม้า”

ทำความรู้จักขนมประจำชาติไทย “มรดกจากท้าวทองกีบม้า”

ทำความรู้จักขนมประจำชาติไทย “มรดกจากท้าวทองกีบม้า”ทำความรู้จักขนมประจำชาติไทย “มรดกจากท้าวทองกีบม้า”

ทำความรู้จักขนมประจำชาติไทย “มรดกจากท้าวทองกีบม้า”


ทำความรู้จักขนมประจำชาติไทย “มรดกจากท้าวทองกีบม้า”

ทำความรู้จักขนมประจำชาติไทย “มรดกจากท้าวทองกีบม้า”ทำความรู้จักขนมประจำชาติไทย “มรดกจากท้าวทองกีบม้า”