ตอนนี้ aomMONEY NEWS ทางธนาคารออมสินได้ประกาศพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ของธนาคาร เป็นเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 63 ครับ สำหรับลูกค้าสินเชื่อปกติ หรือ ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดใดครับ ส่วนบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ลดอัตราจ่ายขั้นต่ำเหลือ 5%

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 63 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ หลังจากครบระยะ การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว ให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ (ถ้ามี) แล้วจึงผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม แต่หากไม่สามารถชำระได้ สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารฯ ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้าได้เลย ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยครับ 

ขอบคุณครับ

บ.ก.aomMONEY


ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY

Website : www.aomMONEY.com

Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH

กลุ่มกองทุนไหนดี : https://www.facebook.com/groups/SelectedFund/


ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.gsb.or.th/news-events/press-releases/2563/Mar/GSBPR32.aspx?fbclid=IwAR3OEKe2AnSLVwhwLnNlDcMhH6gyjYyX9MYj_-NWp9uyDxtVMgrvhw9nC68