คุยเรื่องการเงิน กับ Fitch Ratings สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มาเช็คเรตติ้งกันหน่อยว่าธนาคารไทยเวลานี้ขึ้นหรือลง ดีหรือเลวร้าย?

      Fitch Ratings บอกว่า การให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Nonperforming loans) ของธนาคารไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นช่วงปลายปี 2560 ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียปีนี้

      นายพาสันติ์ สิงหะ ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายจัดอันดับเครดิต ภาคสถาบันการเงินของฟิทช์ ประเทศไทย จำกัด เผยว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวลง แต่อยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ ประมาณร้อยละ 3 และมีสัญญาณการขยายตัวของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอีกหลายเดือนข้างหน้า และจะขึ้นสูงสุดในช่วงปลายปี

      "มันขึ้นอยู่กับวงจรของเศรษฐกิจ" นายพาสันติ์ กล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา การเติบโตของเศรษฐกิจไทยอ่อนแอมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจก็ไม่ได้ดีนัก

“สำหรับตอนนี้ Fitch Ratings ยังคงมีมุมมองเชิงลบต่อภาคการธนาคารของประเทศ” นายพาสันติ์ กล่าว

'ธนาคารไทย' ติดลบความน่าเชื่อถือในมุมมอง Fitch Rating
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-20/thailand-s-worse-than-china-bad-loan-ratio-seen-nearing-peak

      ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย เผยว่า สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Nonperforming loans) ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.94 ในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2554 เชื่อได้เลยว่านี่จะกลายเป็นความท้าทายสำหรับผู้ปล่อยกู้ ในจังหวะที่เศรษฐกิจขาดความชัดเจน และหนี้สินในครัวเรือนสูงเช่นนี้ 

'ธนาคารไทย' ติดลบความน่าเชื่อถือในมุมมอง Fitch Rating
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-20/thailand-s-worse-than-china-bad-loan-ratio-seen-nearing-peak

      มูลค่าสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น 2.3% ในปี 2560 ซึ่งเป็นระดับที่น้อยที่สุดหลังจากจีนเป็นตลาดหุ้นหลักของเอเชีย

      ซึ่งจากการคำนวณของ Fitch Ratings คาดว่าอัตราส่วนเงินสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนของไทยในไตรมาสแรกจะอยู่ที่ระดับ 6.6% ในขณะที่จีนมีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ 1.74% ช่วงสิ้นเดือนมีนาคม

      นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด กล่าวว่า แผนเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของรัฐบาลไทยน่าจะช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ โดยการเพิ่มความต้องการสินเชื่อใหม่ ๆ และช่วยลดอัตราหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

      กฎเกณฑ์ทางบัญชีใหม่ ๆ ที่จะเริ่มดำเนินการในปีพ. ศ. 2562 จะช่วยป้องกันไม่ให้ธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อมากเกินไป มาตรการดังกล่าวเรียกว่า IFRS 9 

'ธนาคารไทย' ติดลบความน่าเชื่อถือในมุมมอง Fitch Rating
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-20/thailand-s-worse-than-china-bad-loan-ratio-seen-nearing-peak

      เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวประมาณร้อยละ 3 ในปี 2017 ตามหลังประเทศเพื่อนบ้าน เช่นอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าการลงทุนของภาคเอกชนที่ตกต่ำลงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ต้องเผชิญของรัฐบาลทหารนี้

      สุดท้ายก็หวังว่าในอนาคตประเทศไทยจะได้รับข่าวดี และความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอย่างที่เคยเป็นมา
source : 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-20/thailand-s-worse-than-china-bad-loan-ratio-seen-nearing-peak