"ผมจ้างสำนักงานบัญชีมาทำบัญชีให้ แต่ว่า ในทุกๆ เดือนกลับไม่มีข้อมูลอะไรให้ที่ทำให้ผมรู้ว่าธุรกิจ กำไรหรือขาดทุน  อันนี้เป็นเรื่องปกติไหมครับ ???"

หลายคนคงมองว่าการจ้างนักบัญชีมาทำให้งานให้แล้ว คือ การหมดภาระทุกอย่าง แต่จริงๆอาจจะต้องมาคุยกันว่า "ตกลงกันไว้ว่ายังไงบ้าง" นี่คือสิ่งที่ต้องเคลียร์ให้ชัดตั้งแต่แรกก่อนว่าจ้างงานครับ

สำหรับคนที่สงสัยขึ้นมาว่า แล้วจริงๆ "นักบัญชีมีหน้าที่ทำอะไร?" ขออนุญาตตอบแทนในฐานะนักบัญชีว่า โดยหลักการโดยทั่วไปแล้ว "นักบัญชีมีหน้าที่ดูแลความถูกต้อง ของการบันทึกรายการทางบัญชีและการจัดทำงบการเงินให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงเป็นไปตามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี รวมถึง  พ.ร.บ. การบัญชี 2543 ตามที่กำหนดไว้

ส่วนคนที่ถามว่าต้องจ้างไหม คำตอบ คือ "ต้องจ้าง" ถ้ามีการประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลเพราะกฎหมายกำหนดไว้ครับ 

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หมายความว่า ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา 4) ซึ่งประกอบด้วย (มาตรา 8 วรรค 1)

1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ซึ่งได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
2) บริษัทจำกัด
3) บริษัทมหาชนจำกัด
4) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
5) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

โดยคำว่า "ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี" ยังหมายความถึง ผู้ที่รับผิดชอบโดยจัดต้องให้มี “ผู้ทำบัญชี” ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดตามมาตรา 7(6) และมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ทำบัญชีให้จัดทาบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 19 วรรค 1) 

 อันนี้คือหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ แต่ความต้องการมากกว่านั้นในฐานะการทำงานของนักบัญชีก็ขึ้นอยู่กับว่าตกลงกันกับเจ้าของธุรกิจแบบไหนอย่างไรครับ? 

เพราะบางกิจการไม่ได้ต้องการให้นักบัญชีมีหน้าที่มากกว่า ส่งภาษี ทำงบการเงิน เพราะธุรกิจเองก็ไม่ได้สนใจข้อมูลที่นำส่งอยู่แล้ว

ส่วนบางกิจการอาจจะต้องการมากกว่านั้นเพราะว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจในการทำงานของธุรกิจ อยากได้เพื่อนคู่คิด ที่ปรึกษาด้านภาษี ไปจนถึงผู้ช่วยในการวางแผนการเงินอื่นๆ ก็มีเช่นเดียวกันครับ 

ดังนั้น สิ่งที่จะตอบได้ว่า เราต้องการนักบัญชีแบบไหน ขึ้นอยู่กับมุมมองของเจ้าของกิจการว่าต้องการอะไรจากนักบัญชี ในฐานะผู้ให้บริการบ้าง ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ อยู่ที่เจ้าของธุรกิจเป็นผู้ที่ตอบว่าจะเลือกแบบไหนยังไงครับ? 

สุดท้ายนี้ พรี่หนอมฝากทุกคนติดตามบทความภาษีที่ บล็อกภาษีข้างถนน และแฟนเพจ TAXBugnoms ด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม