มือใหม่หัดลงทุนกองทุนต้องเคยเจอและได้ยินผ่านหูกันมาบ้างกับคำว่า “NAV กองทุน” หลายคนยังงงว่า NAV คืออะไร? #aomMONEY เอาข้อมูลมาฝากกันตามนี้เลยครับ

NAV ย่อมาจาก Net Asset Value แปลตรงตัวคือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

NAV ก็คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม รวมถึงผลประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รับ หลังหักจากหนี้สินและค่าใช้จ่ายของกองทุนนั้น ๆ มีอยู่แล้ว 

NAV สามารถคำนวนได้จาก

รายได้ค้างรับ + เงินสด – หนี้สิน = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

NAV บอกอะไร?

1. สะท้อนผลการดำเนินงานของกองทุนที่ผ่านมา

(ผลตอบแทนกองทุน มาจากการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น เงินปันผล หุ้นเพิ่มทุน ดอกเบี้ยรับ และกำไรส่วนเกินทุน)

2. สะท้อนศักยภาพของทรัพย์สินและผู้จัดการกองทุน

เพราะผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนก็คือ เงินปันผล (กรณีกองทุนมีจ่ายเงินปันผล) และการขายหน่วยลงทุนออกตอนที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น

ค่า NAV ที่ดี ต้องเท่าไร?

นักลงทุนหน้าใหม่หลายคน นำ NAV แต่ละกองมาเทียบกัน #aomMONEY ขอบอกถ้าเทียบแบบนี้คือคุณติดกับดักแล้วครับ เพราะซึ่งสิ่งสำคัญของการลงทุนคือมูลค่าของกองทุนต่างหาก นักลงทุนจึงต้องมาดูว่าอัตราการเติบโตของกองทุนโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

เพราะฉะนั้น NAV แต่ละกองทุนจะมีค่าเท่าไรก็ได้

NAV จะมากน้อยเท่าไร หรือ จำนวนหน่วยลงทุนจะมากน้อยเท่าไรก็ตาม ถ้าทรัพย์สินในกองทุนเติบโตขึ้น ผลตอบแทนจากการลงทุน (เงินปันผล) ก็เติบโตขึ้นเช่นกัน

การดูค่า NAV นักลงทุนต้องพิจารณาเทียบกองทุนนั้น ๆ ตามช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น - ลดลงอย่างไร? ค่า NAV ไม่สามารถใช้เทียบระหว่างกองทุนรวมได้ สาเหตุเพราะอย่างที่ไปข้างต้นแล้วว่า NAV เป็นเหมือนราคาของทรัพย์สินหนึ่งที่กองทุนรวมถืออยู่ ซึ่ง

1. แต่ละกองทุนนั้นถือทรัพย์สินแตกต่างกัน

2. แต่ละกองทุนมีจำนวนหน่วยลงทุนแตกต่างกัน

นักลงทุนสามารถดูค่า NAV ที่ บลจ.แสดงทุกสิ้นวันทำการ จะหมายถึง NAV / 1หน่วยลงทุน (คือเป็นค่าที่หารเฉลี่ยเป็นหน่วยลงทุน) ในทางกลับกันถ้านำ NAV มาคูณกับจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดก็จะรู้ว่ากำไรจากการบริหารสินทรัพย์ของกองทุนมีมูลค่าเท่าไรนั่นเอง

ตัวอย่าง

- กองทุน A มี NAV น้อยกว่า กองทุน B ไม่ได้แปลว่ากองทุน A ถูกกว่ากองทุน B

- กองทุน A มี NAV 24.02 บาท/หน่วย ในขณะที่กองทุน B มี NAV 15.02 บาท/หน่วย ไม่ได้แปลว่ากองทุน A แพงกว่ากองทุน B

สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ หากต้องการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนและตัดสินใจว่าจะลงทุนกองทุนอะไร ให้พิจารณาปัจจัย พื้นฐานกองทุน และเงื่อนไขของกองทุน, นโยบายการลงทุนที่น่าสนใจ, ผลตอบแทนในอดีต, ระดับความเสี่ยง และผู้จัดการกองทุนที่บริหารอยู่ในขณะนั้นประกอบกัน

ใครสนใจเรื่องกองทุนรวมและกำลังศึกษาเรื่องราวการลงทุน LTF/RMF

อยากปรึกษาเพื่อนเรื่องกองทุน ต้องเข้ากรุ๊ปนี้ต้องเข้ากรุ๊ปนี้ ? กองทุนไหนดี