น้ำดื่มไม่ใช่ว่าจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้ เพราะ น้ำดื่มก็มีวันหมดอายุเหมือนกันนะจ๊ะ เช็คก่อนดื่มกันด้วยจ้า

น้ำดื่มก็มีวันหมดอายุนะจ๊ะ