ปัจจุบันบรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ประกอบกับที่หลาย ๆ ประเทศเริ่มกลับมาเปิดประเทศให้เราสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้แล้ว ทำให้หลาย ๆ คนคงเริ่มคิดถึงแผนการเดินทางท่องเที่ยวในปี 2566 กันแล้ว แต่การเดินทางท่องเที่ยวนั้นมีความเสี่ยงและสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้มากมาย วันนี้พี่ปกป้องจะมาแนะนำ ‘ประกันการเดินทาง’ ที่จะช่วยให้ทริปของเราอุ่นใจได้มากขึ้นกันครับ

ประกันการเดินทางคืออะไร?

ประกันการเดินทาง คือประกันอุบัติเหตุรูปแบบหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองผู้ทำประกันในช่วงระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะทั้งในประเทศหรือนอกประเทศ ซึ่งนอกจากจะคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุแล้ว ยังมักจะพ่วงมาด้วยการคุ้มครองความเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินดีเลย์ โดยการคุ้มครองทั้งหมดจะเกิดขึ้นและสิ้นสุดในช่วงระยะเวลาระหว่างการเดินทางเท่านั้น

ประกันการเดินทางนั้น เป็นแบบการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกันทุก ๆ บริษัท คือ ต้องให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจนต้องเข้ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และยังรวมไปถึงกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายด้วย

โดยหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยการเดินทาง นั้นแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

1.  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าทดแทน ให้เป็นเงินก้อนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาท ดังนี้

ความคุ้มครองการประกันภัยการเดินทางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
การเสียชีวิต100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
การสูญเสีย มือ เท้า และ/หรือสายตา รวม 2 ข้าง100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
การสูญเสีย มือ เท้า และ/หรือสายตา รวม 1 ข้าง50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2.  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

โดยนอกจากความคุ้มครองอุบัติเหตุและชีวิตแล้ว ในปัจจุบันประกันการเดินทางส่วนใหญ่จะมีการคุ้มครองความเสียหายเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วย สำหรับในส่วนนี้บริษัทประกันจะเพิ่มเติมและขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมมาจากการประกันอุบัติเหตุ ทำให้ความคุ้มครองในส่วนนี้มักขึ้นอยู่กับระดับราคาของประกันที่จ่าย ซึ่งมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน ส่งผลให้ความคุ้มครองในส่วนนี้อาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไป แต่ประกันการเดินทางส่วนใหญ่ก็มักจะมีความความคุ้มครองเบื้องต้นเหมือน ๆ กัน ดังนี้

  • 1. คุ้มครองการสูญเสียและความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง รวมถึงความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  • 2. คุ้มครองในกรณีที่เที่ยวบินถูกยกเลิก เกิดการหยุดชะงักของการเดินทาง หรือการเดินทางที่ล่าช้า (Delay)
  • 3. คุ้มครองการสูญเสียเงินส่วนตัว หรือการสูญเสียเอกสารเดินทาง
  • 4. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและการส่งตัวกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล
  • 5. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย หรือขนส่งศพกลับประเทศ

กรณีที่ประกันการเดินทางไม่คุ้มครอง

สำหรับกรณีที่ประกันการเดินทางไม่คุ้มครองความเสียหายนั้น ส่วนใหญ่แล้วมาจากความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงที่เราควบคุมได้ เช่นการทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สารเสพติด หรือ การเมาสุรา การฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย รวมไปถึงการเดินทางไปในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงอย่างประเทศที่มีเหตุจลาจล หรือการก่อการร้าย ซึ่งในกรณีเหล่านี้เป็นกรณีที่จะไม่ได้รับคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้หากเกิดอาการเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง แต่ความเจ็บป่วยดังกล่าวนั้นมาจากโรคประจำตัวเรื้อรังที่เป็นมาก่อนการทำประกันเดินทาง ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองเช่นกัน

แล้วเราควรทำประกันการเดินทางหรือไม่ ?

สำหรับคำถามว่าเราควรทำประกันการเดินทางหรือไม่ พี่ปกป้องว่ามันขึ้นอยู่กับกรณีครับ โดยสำหรับบางคนนั้นไม่เพียงแต่ควรต้องทำ แต่ยังจำเป็นต้องทำ เพราะสำหรับบางประเทศนั้น มีการบังคับให้ทำประกันการเดินทางเพื่อใช้สำหรับการขอวีซ่าเข้าประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มยุโรป

ส่วนใครที่เดินทางท่องเที่ยวเอง หรือ จัดทริปท่องเที่ยวด้วยตนเอง พี่ปกป้องก็แนะนำให้ทำประกันท่องเที่ยวติดตัวเอาไว้เสมอครับ เพราะการเดินทางเองนั้นมีความเสี่ยงสูงในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางเป็นคู่ การทำประกันไว้จะคุ้มครองความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางได้

การทำประกันติดไว้นอกจะลดความเสี่ยงและช่วยสร้างความอุ่นใจให้เราได้แล้ว ประกันการเดินทางส่วนใหญ่นั้นก็มีเบี้ยประกันที่ราคาไม่แพงเลย เพียงแค่หลักร้อยถึงหลักพันเท่านั้น ดังนั้นพี่ปกป้องจึงแนะนำให้ทุกคนทำติดตัวไว้เสมอ เผื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะครับ เพราะคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ ๆ ถ้าจะมีใครต้องหมดตัวจากการเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวครับ

ส่วนคนที่อาจจะไม่จำเป็นต้องทำประกันการเดินทางก็คือ คนที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มทัวร์ เพราะโดยปกติ บริษัททัวร์จะมีการทำประกันเดินทางให้เราไว้อยู่แล้ว จึงอาจจะไม่จำเป็นต้องทำให้ซ้ำซ้อนนะครับ แต่ถ้าใครอยากได้ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะพิจารณาทำเสริมไปด้วยก็ยังได้

สำหรับใครที่มีคำถามสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันการเดินทาง หรือเรื่องของประกันประเภทอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามที่สำนักงาน คปภ. ได้เลยที่

  • FB : www.facebook.com/PROIC2012
  • เว็บไซต์ : www.oic.or.th
  • Line @OICConnect
  • สายด่วนประกันภัย 1186

บทความนี้เป็น Advertorial