ลูกดื้อจะทำยังไงดี สมัยก่อนรักวัวต้องผูกรักลูกต้องตี แต่จะปราบลูกดื้อ ให้อยู่หมัดโดยไม่ใช้ไม้เรียวได้ยังไงล่ะ มีคำตอบค่ะ!ปราบลูกดื้อ ให้อยู่หมัดแบบไม่ต้องใช้ไม้เรียว