เคล็ดลับความสำเร็จที่ผมทำเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงทุกวันนี้นั่นคือ “บันทึกการเงินและเขียนเป้าหมายที่จะทำในปีถัดไป” เพราะเชื่อว่าพลังความคิดส่งผลถึงการกระทำผลักดันให้ก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่ในชีวิต 


ดังนั้นการเขียน “10 สิ่งที่ฉันจะทำให้สำเร็จ” เป็นเหมือนคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองว่าฉันจะทำให้ได้ การคิดถึงมันบ่อยๆจะมีพลังที่มองไม่เห็นทำให้ฝันกลายเป็นจริงครับ


บันทึกการเงินช่วยฉายภาพฐานะการเงินของเราว่าดีหรือไม่ โดยทำเป็นตารางแสดงให้เห็นถึง รายรับ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สินของเราทั้งหมด เป็นกิจกรรมที่ควรค่าเสียเวลาทำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อใช้คิดทบทวนถึงสิ่งที่ต้องเปลี่ยนให้ชีวิตดีขึ้น แต่ต้องไม่ลืมว่าชีวิตไม่ได้มีเรื่องเงินเพียงอย่างเดียว ยังมีเรื่องอื่นที่ทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ดังนั้นผมแนะนำว่าควรวางเป้าหมาย 10 สิ่งที่ฉันจะทำให้สำเร็จในแต่ละปีครอบคลุม 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ครับ


1. ด้านวางแผนการเงิน เช่น ออมเงินอย่างน้อย 30% ของเงินเดือน, หารายได้เสริมเดือนละ 5,000 บาท, ซื้อกองทุน LTF ลดหย่อนภาษี 50,000 บาท, ปลดหนี้บัตรเครดิตเหลือ 0 บาท, รีไฟแนนซ์บ้านประหยัดดอกเบี้ย 100,000 บาท ฯลฯ 


2. ด้านการทำงาน เช่น ยอดขายทะลุเป้า, ทำงานที่ได้รับมอบมายเสร็จทันกำหนด, พัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลงาน ฯลฯ


3. ด้านใส่ใจครอบครัว เช่น สอนการบ้านและเล่นกับลูก, พาครอบครัวท่องเที่ยวต่างประเทศ, ซื้อประกันสุขภาพให้คนในครอบครัว ฯลฯ 


4. ด้านดูแลสุขภาพ เช่น วิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง, ตรวจสุขภาพและหาหมอฟันประจำปี, ลดการทานอาหารรสจัดและทำลายสุขภาพ ฯลฯ


5. ด้านพัฒนาตนเอง เช่น ฝึกภาษาอังกฤษ, เรียนรู้การตลาดในยุคดิจิทัล, เรียนรู้การลงทุนในหุ้นและกองทุนรวม ฯลฯ


โครงการก้าวคนละก้าวของพี่ตูน บอดี้แสลม เป็นตัวอย่างดีเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงพลังในการตั้งเป้าหมาย โดยตั้งเป้าไว้ว่าวิ่งจากเบตงถึงแม่สายระยะทาง 2,191 กม. ภายในระยะเวลา 55 วัน เพื่อรับเงินบริจาค 700 ล้านบาทเอาไปช่วย 11 โรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายใหญ่เป็นตัวเลขชัดเจนและเป้าหมายย่อยเป็นระยะทางรายวันกับรายเซ็ต 


ทำให้สิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้บังเกิดขึ้นมาได้จริง ยอดเงินบริจาคทะลุเป้าไปเกิน 1,000 ล้านบาทจากการวิ่ง 2 เดือน นอกจากนี้อีกปัจจัยที่สำคัญทำให้ประสบความสำเร็จคือ การเสียสละทำเพื่อคนอื่นอย่างเต็มกำลัง ทำให้มีคนศรัทธาร่วมบริจาคกันมหาศาลเลยครับ 


ผมหวังว่าปีใหม่นี้คุณจะลุกขึ้นมาเขียนเป้าหมายและลงมือทำให้สำเร็จนะครับ