หลาย ๆ ท่านคงไม่ทราบมาก่อนว่า กองทุนประกันสังคมนั้น ไม่ได้มีให้เฉพาะกับ พนักงานประจำ(ผู้ประกันตนมาตรา 33) เพียงอย่างเดียวนะครับ แต่ยังครอบคลุมไปถึงผู้ที่ทำงานอิสระอีกด้วย(ผู้ประกันตนมาตรา 40)

หรือแม้แต่ผู้ที่เคยเป็นพนักงานประจำมาก่อน และลาออกมาแล้ว ก็ยังสามารถที่จะจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมได้ต่อ(ผู้ประกันตนมาตรา 39) แต่มีข้อบังคับ 2 ประการในการเป็นผู้ประกันตนในมาตรานี้คือ

1. ขณะที่เคยทำงานเป็นพนักงานนั้นต้องจ่ายเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

2. ต้องยื่นความจำนงสมัครเข้ามาในกองทุนประกันสังคมภายใน 6 เดือนหลังจากออกจากงาน

แน่นอนว่า ชื่อมาตราแตกต่างกัน การได้รับผลประโยชน์นั้นจะแตกต่างกันด้วยครับ โดยผมได้สรุปคราว ๆ มาในภาพ 2 ภาพแล้วครับ

ในครั้งหน้าเรามาดูว่า

1. กองทุนประกันสังคมนั้นจะจ่ายบำนาญให้เราเยอะขนาดไหน และวิธีการคิดบำนาญแบบเข้าใจง่าย

2. เงินที่เราได้จ่ายสมทบไปนั้น มันไปไหน และท่านทราบหรือไม่ว่า จริง ๆ แล้วมันคือ การแบ่งเงินของเราไปยัง กองทุนย่อย ๆ 3 กอง ซึ่งกองทุนประกันสังคมจะเป็นผู้บริหารกองทุนเหล่านี้ เพื่อให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินให้ผู้ประกันตน และตอนนี้มันเพียงพอหรือไม่ (มีลูกเพจใน Facebook ถามมาด้วยว่า มันจะพอจ่ายในอีก 20-30 ปีข้างหน้าหรือไม่) ซึ่งผมมีคำตอบให้ครับ