พวกตุนที่ดินหนาวแน่ เตรียมเสียเงินกับภาษีที่ดินเรทใหม่ได้เลย ขึ้นเท่าไหร่ ขึ้นอย่างไปดูกันค่ะ พวกตุนที่ดินหนาวแน่! เตรียมเสียเงินกับภาษีที่ดินใหม่