ในที่สุดก็ออกมาแล้วกับ “พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเราไม่ทิ้งกัน” แบบไร้ใบตราสาร วงเงินทั้งหมด 5 หมื่นล้านบาท เพื่อระดมทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังทรุดตัวอย่างหนัก เพราะการระบาดของ Covid-19 โดยเริ่มจำหน่ายไปแล้วเมื่อวานเป็นวันแรก

พันธบัตรออมพิเศษ รุ่นเราไม่ทิ้งกัน

แบ่งเป็น 2 รุ่น

1. รุ่นอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 

2. รุ่นอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 พฤษภาคม 2573

อัตราดอกเบี้ยสำหรับรุ่นอายุ 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.40 ต่อปี

แบ่งเป็น

 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี ปีที่ 1 ร้อยละ 2.00
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี ปีที่ 2-3 ร้อยละ 2.25
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี ปีที่ 4 ร้อยละ 2.50
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี ปีที่ 5 ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยสำหรับรุ่นอายุ 10 ปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

แบ่งเป็น

 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี ปีที่ 1-3 ร้อยละ 2.50
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี ปีที่ 4-8 ร้อยละ 3.00
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี ปีที่ 9 ร้อยละ 3.50
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี ปีที่ 10 ร้อยละ 4.00

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อไร?

เริ่มจ่ายครั้งแรกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

จ่ายดอกเบี้ยกี่ครั้งต่อปี?

จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี (หักภาษี 15%)

ครั้งที่ 1 คือ 14 พฤษภาคม ของทุกปี

ครั้งที่ 2 คือ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

*จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน

เริ่มจำหน่ายเมื่อไร?

ช่วงที่หนึ่ง : 14-20 พ.ค. สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

จำกัดวงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน2 ล้านบาท/คน/ธนาคาร

ช่วงที่สอง : 21-27 พ.ค. สำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์ซื้อ

จำกัดวงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน2 ล้านบาท/คน/ธนาคาร

ช่วงที่สาม : 28 พ.ค.-10 มิ.ย. สำหรับประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด

*วงเงินแต่ละช่วงจะไม่นับรวมกัน เช่น คุณลุง aomMONEY อายุ 65 ปี สามารถเข้าซื้อพันธบัตรช่วงที่ 2 และ 3 ได้ด้วย

ซื้อได้ที่ไหน?

 1. ซื้อผ่าน BOND DIRECT Application 
 2. ช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
 3. ซื้อผ่านเครื่อง ATM, ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application โดยธนาคารผู้จัดจำหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทำรายการซื้อ
 4. ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ ชำระได้ทั้งเงินสด, หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (ยกเว้นวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ไม่รับชำระด้วยเช็ค) โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี” หรือ “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี”

ใครซื้อได้บ้าง?

 1. บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 2. สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

คำแนะนำจาก aomMONEY

อย่างที่ aomMONEY บอกอยู่เสมอว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ถ้าเสี่ยงมากก็ได้ผลตอบแทนมาก ถ้าเสี่ยงน้อยก็ได้ผลตอบแทนน้อย สำหรับใครที่ต้องการเก็บเงินไปพร้อมๆ กับการสร้างผลตอบแทนที่ความเสี่ยงไม่สูง แต่ได้ดอกเบี้ยดีกว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆ การซื้อพันธบัตรก็เป็นการลงทุนที่เหมาะสมและน่าสนใจครับ

ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY

Website : www.aomMONEY.com

Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH

กลุ่มกองทุนไหนดี : https://www.facebook.com/groups/SelectedFund/