"พารา" คำคุ้นหูยาสมัญประจำตัวของใครหลายคน แต่ไม่ใช่พาราจะรักษาได้ทุกโรคนะคะ อันตรายก็มีเหมือนกัน ใช้ยังไงให้ถูกไปดูกันค่ะ อย่าเอะอะก็พารา 

"พารา" ยาเดียวรักษาได้ทุกโรคจริงหรือ?"พารา" ยาเดียวรักษาได้ทุกโรคจริงหรือ?"พารา" ยาเดียวรักษาได้ทุกโรคจริงหรือ?"พารา" ยาเดียวรักษาได้ทุกโรคจริงหรือ?"พารา" ยาเดียวรักษาได้ทุกโรคจริงหรือ?"พารา" ยาเดียวรักษาได้ทุกโรคจริงหรือ?"พารา" ยาเดียวรักษาได้ทุกโรคจริงหรือ?"พารา" ยาเดียวรักษาได้ทุกโรคจริงหรือ?"พารา" ยาเดียวรักษาได้ทุกโรคจริงหรือ?"พารา" ยาเดียวรักษาได้ทุกโรคจริงหรือ?"พารา" ยาเดียวรักษาได้ทุกโรคจริงหรือ?"พารา" ยาเดียวรักษาได้ทุกโรคจริงหรือ?