สมัยนี้หลายคนหันออกมาทำธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้น "ฟาร์มสเตย์"ก็เป็นอีกธุรกิจที่สายรักธรรมชาติทั้งหลายหันมาให้ความสนใจ เพราะ ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติและเข้าทางเกษตรกรรุ่นใหม่ เรียกได้ว่าเป็น ธุรกิจที่ Win-Win ทั้งสองฝ่าย ฟาร์มสเตย์ ธุรกิจใหม่ของคนรักธรรมชาติ