ไม่มีกะจิตกะใจอยากกลับมาทำงานเลย เป็นภาวะที่หลายคนเผชิญอยู่ ซึ่งเราสามารถจัดการกับภาวะเหล่านี้ได้แค่เพียงแค่ลองทำตามวิธีที่วันนี้เอามาฝากกันภาวะขี้เกียจทำงาน ขอหยุดยาวต่อเลยได้ไหมภาวะขี้เกียจทำงาน ขอหยุดยาวต่อเลยได้ไหมภาวะขี้เกียจทำงาน ขอหยุดยาวต่อเลยได้ไหมภาวะขี้เกียจทำงาน ขอหยุดยาวต่อเลยได้ไหมภาวะขี้เกียจทำงาน ขอหยุดยาวต่อเลยได้ไหมภาวะขี้เกียจทำงาน ขอหยุดยาวต่อเลยได้ไหมภาวะขี้เกียจทำงาน ขอหยุดยาวต่อเลยได้ไหมภาวะขี้เกียจทำงาน ขอหยุดยาวต่อเลยได้ไหมภาวะขี้เกียจทำงาน ขอหยุดยาวต่อเลยได้ไหมภาวะขี้เกียจทำงาน ขอหยุดยาวต่อเลยได้ไหมภาวะขี้เกียจทำงาน ขอหยุดยาวต่อเลยได้ไหม