ภาษีเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องจ่าย แต่เรารู้หรือไม่ว่าภาษีที่เราจ่ายไปทำประโยชน์อะไรให้เราบ้าง  ภาษี จ่ายแล้วไปไหน?