มนุษย์เงินระวังไว้ บางที OT ก็ต้องแลกกับสุขภาพ อาจจะไม่ส่งผลวันนี้แต่มีผลระยะยาว!
มนุษย์เงินเดือนดูไว้! ทำ OT มากไป อาจตายก่อนได้ใช้เงิน