ภาษานี้ท่านได้แต่ใดมา แต่ละภาษาในแต่ละสมัยก็ไม่เหมือนกันนะเจ้าค่ะออเจ้า วันนี้ไปดูกันดีกว่าแต่ละสมัยเขาพูดกันอย่างไรกันบ้างมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะมารู้จักภาษาไทยทั้ง 3 สมัยกันเจ้าค่ะ