รัฐบาลก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มตัวประเดิม ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน!ยกเลิกสำเนาประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน ก้าวแรกรัฐบาลดิจิตอล