พรี่หนอมครับ ยอดขาย 3 ล้านรวม VAT เวลายื่นภาษีเงินได้ ต้องยื่นยังไง ? คำถามนี้จะทำให้เราเข้าใจทั้งเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ไปพร้อม ๆ กันครับ

ยกตัวอย่างแบบนี้ครับ สมมติว่า เราทำธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ 3,000,000 บาท โดยในระหว่างปี ชำระภาษี VAT ไปทั้งหมด 196,261.68 บาท 

ในกรณีที่เราเป็นบุคคลธรรมดาแบบนี้ ต้องยื่นรายได้เท่าไรถึงจะถูกต้อง ? ถ้าเราจะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีนี้ครับ

คำตอบ อยู่ในคำถามแล้วครับ เพราะตัวอย่างนี้บอกใบ้ว่ายอด 3 ล้านบาทนั้นรวม VAT แล้ว เนื่องจากถ้าไม่รวม VAT ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระจะอยู่ที่ 210,000 บาทนั่นเอง

พรี่หนอมอยากให้จำไว้ชัด ๆ ว่า ยอด VAT ไม่ถือเป็นรายได้ และไม่มีวันเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ดังนั้น การยื่นภาษี จึงต้องดึงยอด VAT ที่จ่ายออกมา

สำหรับกรณีนี้ รายได้จริง จะอยู่ที่ 3,000,000 - 196,261.68 บาท นั่นคือ 2,803,738.32 บาทนั้นเอง (ถ้าเราลองเอายอด 2,803,738.32 บาท คูณ 7% เข้าไปก็จะได้ยอด 196,261.68 บาท) สรุปได้ว่าเราจึงต้องเอายอด 2,803,738.32 บาท มายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกต้องครับผม 

หรือใช้สูตรง่าย ๆ ในการคำนวณ คือ

ยอด VAT  = ราคารวม VAT x 7/107

อ้อ .. ขอทบทวนกันอีกทีนะครับ ว่าในกรณีที่เรามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท (รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย) และเป็นรายได้ที่ไม่ได้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรามีหน้าที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องด้วยนะครับ 

สุดท้ายนี้ พรี่หนอมฝากทุกคนติดตามบทความภาษีที่ บล็อกภาษีข้างถนน และแฟนเพจ TAXBugnoms ด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม