เขาคนนั้นหายไปน้า อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ วันนี้้เราจะพาไปย้อนรอย "ทักษิณ"กันค่ะ ย้อนรอย "ทักษิน" เขาหายไปไหน ทำอะไรอยู่