ใครเป็นบ้าง ใช้มือถือไม่นานแบตก็หมด นั้นเป็นสัญญาณของการแบตเสื่อมค่ะ วันนี้มีวิธีรักษามือถือไม่ให้แบตเสื่อมมาฝากค่ะ

รักษามือถืออย่างไรไม่ให้แบตเสื่อม!