โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ในการอนุมัติโครงการต่างๆ นี้ ถูกมองว่าการอนุมัติโครงการต่างๆ นั้น เพราะหวังผลเลือกตั้ง (24 กุมภาพันธ์ 2562) นายพุทธิพงษ์ยืนยันว่า หลายโครงการไม่ได้เพิ่งมาคิดและทำในวันนี้ มีกระบวนการสอบถามความเห็นจากประชาชนและใช้เวลามาพอสมควร แต่ประจวบเหมาะกับเวลาช่วงสิ้นปีพอดี ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมัติงบประมาณไปแล้วกว่า 8 หมื่นล้านบาท มีอะไรบ้าง มาดูกัน

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรผ่านสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 38,730 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 มาตรการ ดังนี้

 • มาตรการแรก บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ระยะเวลา 10 เดือน)
  • ค่าไฟฟ้า ให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ค่าน้ำประปา ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินในการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 500 บาทต่อคน ได้รับครั้งเดียว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยในช่วงปลายปี 2561 จำนวน 14.5 ล้านคน
 • มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 2.2 ล้านคน
 • มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย บรรเทาภาระค่าเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีรายได้น้อย จำนวน 400 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 2.2 แสนคน (ณ เดือนธันวาคม 2561) จำนวน 2.3 แสนคน (ณ เดือนกันยายน 2562)

2. โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการ ระยะเวลา 6 ปี วงเงินรวม 3,876.65 ล้านบาท

 • สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และจัดซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นของตัวเอง 
 • โดย ธอส. สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบ้ยเงินกู้พิเศษและเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่ผ่อนปรนตามนโยบายรัฐบาล วงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น 50,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืม 40 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท หรือดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท รวมถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท 
 • กรณีที่ผู้กู้มีเอกสารแสดงรายได้เพื่อคำนวณความสามารถในการกู้ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มาของรายได้ได้ ธกส. มีนโยบายที่จะผ่อนปรนพิเศษให้ เช่น กรณีที่ไม่มีหลักฐานทางการเงินเนื่องจากประกอบอาชีพอิสระ และมีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาท ให้ผู้กู้นำเอกสารรายได้และรายจ่ายค่าเช่าบ้านหรือการผ่อนชำระเงินดาวน์ไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาประกอบการยื่นกู้ได้

3. มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ 18,604.95 ล้านบาท

 • คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรช่วยเหลือกระตุ้นความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยาง โดยกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ได้หารือกับผู้ประกอบและชาวสวนยาง โดยมีแนวทางมาตรการในการช่วยเหลือผู้กรีดยาง ในพื้นที่กรีดยาง ที่เปิดให้กรีดไร่จริง 1,800 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ แบ่งเป็นของเจ้าของสวนยาง 1,100 บาท คนกรีด 700 บาท โดยอนุมัติงบประมาณ 18,604.95 ล้านบาท

4. มาตรการช่วยเหลือข้าราชการเกษียณที่รับบำนาญแบ่งเป็น 2 มาตรการ คือให้ข้าราชการบำนาญสามารถนำบำเหน็จตกทอด 30 เท่าของเงินเดือนมาใช้เป็นบำเหน็จดำรงชีพได้เป็นครั้งที่ 3 ได้อีก 1 แสนบาท มีผู้ได้สิทธิ 6.59 แสนคน เป็นเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังเติมเงินข้าราชการบำนาญที่ได้บำเหน็จต่ำกว่าเดือนละ 1 หมื่นบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจำนวนเงิน 1 หมื่นบาท จำนวน 5.27 หมื่นคน ใช้เงิน 558 ล้านบาท

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยย้ำว่าการเลือกตั้งนั้นให้เป็นไปตามโรดแมป

ที่มา:

ทำเนียบรัฐบาล
ไทยรัฐ
มติชน
ผู้จัดการออนไลน์
ข่าวสด

ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY
Line@ : @aommoney
Website : www.aomMONEY.com
Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH