AomMoney คือเว็บไซต์ความรู้ทางการเงินที่มีคนอ่านหลายแสนคนต่อเดือน ที่อ่านเข้าใจง่ายที่สุด รู้เรื่องที่สุด และน่ารักที่สุด เป้าหมายของเราคือการเป็นตัวกลางที่ส่งผ่านความรู้ทางด้านการเงินให้กับพวกคุณทุกคน ครบทุกเรื่องการเงินที่คุณต้องรู้  ทีมงานทุกคนทำงานร่วมกันภายใต้ระบบเดียวกัน องค์กรแบบ flat เปิดโอกาสให้คิด ถาม เสนอไอเดียได้อิสระในที่ประชุม ด้วยความที่เป็นบริษัทขนาดเล็ก เราจึงต้องการทีมงานที่มีใจรัก รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความสามารถล้นเหลือ รู้จัก AomMoney มากขึ้นได้ที่ AomMoney.com Aommoney on Thumbsup AomMoney on Thairath TV AomMoney on TCIJ ประสบการณ์ที่จะได้/สิ่งที่จะได้ - ทำงานใน Startup ที่มีความมั่นคงและยังเติบโตอย่างรวดเร็ว - ได้สร้างผลงานที่มีผู้ใช้จริงและใช้ประจำหลายแสนคนต่อเดือน ได้เห็น feedback จริง ได้รับคำติชมกลับมาตลอดเวลา - ได้ทำงานใกล้ชิดกับพี่ๆ Founders ของบริษัทโดยตรง มีส่วนร่วมในไอเดียได้เต็มที่ - ได้เรียนรู้และเห็นการเติบโตของบริษัทจากการตัดสินใจในแต่ละก้าว - ได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มี coaching จากพี่ๆ ทั้งแบบตัวต่อตัว (สามารถขอนัด CEO มาช่วย coach ได้ด้วย!) - สนับสนุนเรื่อง rotate ตำแหน่งภายในบริษัท เพื่อให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เรื่อยๆ - ออฟฟิตมีพนักงานผู้หญิงเยอะมากถึง 3 ใน 4 เราขอให้เหตุผล ทำไม AomMoney ถึงน่าสนใจ? - งานหลักเราคือสร้าง Content ที่ดีและเผยแพร่สู่คนจำนวนมาก - เราเป็น Startup โอกาสเติบโตในงานที่ทำเร็วและสูงสำหรับคนตั้งใจ (โตเกือบ 2x ต่อปี) - บริษัทเล็ก คุณมีอิสระในการกำหนดวิธีการทำงานตัวเองได้สูง - เรารักคนที่ขยันและทำผลงานดี (result base) - ปีหน้าเรามี Plan ริเริ่มสิ่งใหม่ๆหลายอย่างที่มีประโยชน์กับสังคม ไม่ใช่แค่หารายได้อย่างเดียว - ปลอดการเมืองในบริษัท - ได้ทำหลายอย่างนอกเหนือจากงานที่สมัครเข้ามา ผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับ - เราเองยังมีหลายเรื่องต้องปรับปรุง และเชื่อว่าคุณสามารถเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้

Overview AomMoney กำลังตามหาเพื่อนร่วมทีมในตำแหน่ง “Back-End Programmer” เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ทางการเงินกับคนไทย และช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของตนเอง จนบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้

IMG_5354  IMG_5363  

Roles & Responsibility - ออกแบบ พัฒนา Front-End Website และ Mobile Application เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับผู้ใช้ AomMoney - ทำงานใกล้ชิดกับทีมงาน Project Manager, UX Designer, Business Person อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนา AomMoney ที่สามารถตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น

Qualification - มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา เป็นอย่างดี - เข้าใจ n object-oriented design, data structures, algorithm design, problem solving, and complexity analysis - เข้าใจระบบกระบวนการพัฒนา Software อย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการ - ไม่ยึดติดกับภาษาที่ใช้ coding พร้อมเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ตลอดเวลา (ภาษาพื้นฐานที่ใช้ PHP, Java, Javascript, HTML, CSS) - สามารถทำงานที่หลากหลาย และพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ตลอดเวลา - มีโค้ดบางส่วนที่เขียนขึ้นมา สามารถทำงานได้จริง และโชว์ให้เราดูได้ - พร้อมจะพัฒนาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา - มีความสนใจที่จะทำงานในบริษัทที่เป็น startup และต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว - พร้อมเริ่มต้นโปรเจคใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง หรือ ร่วมกับทีมขนาดไม่ใหญ่ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ - สามารถพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองคนใช้ โจทย์ทางธุรกิจ หรือ marketing ได้อย่างรวดเร็ว - เป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็ว และชอบทำงานเป็นทีม - สามารถฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

Back-End Programming Skill พื้นฐาน - มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา เป็นอย่างดี - เข้าใจ n object-oriented design, data structures, algorithm design, problem solving, and complexity analysis - เข้าใจระบบกระบวนการพัฒนา Software อย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการ - ไม่ยึดติดกับภาษาที่ใช้ coding พร้อมเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ตลอดเวลา (ภาษาพื้นฐานที่ใช้ PHP, Java, Javascript, HTML, CSS) - สามารถทำงานที่หลากหลาย และพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ตลอดเวลา - มีโค้ดบางส่วนที่เขียนขึ้นมา สามารถทำงานได้จริง และโชว์ให้เราดูได้ - พร้อมจะพัฒนาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา - มีความสนใจที่จะทำงานในบริษัทที่เป็น startup และต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว - พร้อมเริ่มต้นโปรเจคใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง หรือ ร่วมกับทีมขนาดไม่ใหญ่ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ - สามารถพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองคนใช้ โจทย์ทางธุรกิจ หรือ marketing ได้อย่างรวดเร็ว - เป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็ว และชอบทำงานเป็นทีม - สามารถฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี Back-End Programming Skill - เข้าใจ และเชี่ยวชาญการออกแบบ Service Oriented Architecture - มีประสบการณ์การในการออกแบบ RESTful APIs และสถาปัตยกรรม Backend ของระบบ เพื่อรองรับระบบการทำงานขนาดใหญ่ - สามารถออกแบบพัฒนาระบบที่สนับสนุนการทำงานใหญ่ ที่พร้อม ขยายการใช้งานตลอดเวลา ด้วย Technologies ที่หลากหลายตามความเหมาะสม - สามารถ Config Server ให้รองรับการทำงานที่ สนับสนุนการใช้งานจำนวนมากในเวลาพร้อมกันได้ คนที่เหมาะกับเรา - ทุกสิ่งทุกอย่าง เราทำได้ - มีระเบียบวินัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และบริษัท - เชื่อในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ด้วยตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี - ชอบการทำงานในบรรยากาศพี่น้อง  - ต้องการเติบโตไปกับบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว คนที่ไม่เหมาะกับเรา - ไม่เก่งและไม่ขยัน - กลัวการเปลี่ยนแปลง - ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา - เลือกทำแค่งานที่ตัวเองถนัด - มีปัญหาด้านการสื่อสารและชอบสร้างความเข้าใจผิดให้ผู้อื่น - negative thinking - ชอบวิจารณ์โดยไม่มีวิธีแก้ไข - คนที่ลงมือทำและปรับปรุงตัวเองไม่เป็น - ทำอะไรเฉื่อยช้า

151216_Hiring-backend

สนใจร่วมงาน

  1. ระบุตำแหน่งที่ต้องการ
  2. เขียนอธิบายหรือเล่าเรื่องของตัวคุณเองมา 500-1000 คำ (words) สิ่งไหนที่ตรงและไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการ ข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับคุณ สิ่งที่ภูมิใจนำเสนอ แสดงว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้
  3. ผลงานที่เคยทำ
  4. <