รายได้อะไรบ้างต้องยื่นภาษีครึ่งปี? รายได้ขั้นต่ำอะไรยังไง ทำไมงง พรี่หนอมจะมาสอนอีกทีครับผม 

คืองี้ ถ้ามีรายได้ = เสียภาษี โดยกฎหมายกำหนดให้คนที่มีรายได้ต่อไปนี้มากกว่า 60,000 บาท ต้องยื่นภาษีครึ่งปีด้วย 

  • ภาษีครึ่งปี คือ ภาษีที่คำนวณตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน ของทุกปี 
  • ภาษีประจำปี คือ เดือนมกราคม - ธันวาคม นั่นเองจ้า อย่าสับสนนะ 

ยื่นครึ่งปีแล้วก็ต้องยื่นประจำปีอยู่ดี เพราะมันคิดกันคนละส่วน ครึ่งปีคิด 6 เดือน เต็มปีคิด 12 เดือน ซึ่งถ้าไม่ยื่นถามว่าผิดไหม ก็ต้องบอกว่ากฎหมายกำหนดไว้ และพี่สรรพากรออกมาเตือนว่าควรจะยื่นให้ถูกต้องเสมอๆ ครับผม สงสัยเม้นคำถามไว้ ห่วงใยใคร Tag เค้ามาบอก หรือจะแชร์เผื่อแผ่ความรู้ไปก็ยินดีครับผม

หลายคนสงสัยว่ารายได้ประเภทไหนต้องยื่นภาษีครึ่งปี วันนี้เรามาดูกันครับว่า แบบไหน ยังไง ที่กฎหมายว่าไว้บ้าง ใครมีรายได้ประเภทนี้สำหรับรอบ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 เกิน 60,000 บาท ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในัวนที่ 30 กันยายนนี้นะครับผม


รายได้ (เงินได้) ที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี 2560


เงินได้ประเภทที่ 5 

ค่าเช่า หรือประโยชน์จากการให้เช่าทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าที่ดิน   ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าผิดสัญญาเช่าซื้อ หรือการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน 

ถ้าเดือนมกราคม - มิถุนายนใครมีทรัพย์สินให้คนอื่นเช่า แล้วมีรายได้ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป เอามายื่นภาษีครึ่งปีด้วยนะจ๊ะ


รายได้ (เงินได้) ที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี 2560


เงินได้ประเภทที่ 6 

เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (ไม่ใช่ฟรีแลนซ์นะจ๊ะ แต่เป็นวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด)  ยกตัวอย่างเช่น วิชาชีพกฏหมาย (ทนาย) ที่มีรายได้จากการว่าคดีความ การประกอบโรคศิลปะ (หมอ) จากการเปิดคลินิก วิชาชีพทางบัญชี (นักบัญชี ผู้สอบบัญชี) วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ ประณีตศิลปกรรม

ถ้าเดือนมกราคม - มิถุนายน ใครที่ทำวิชาชีพอิสระแล้วมีรายได้ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป เอามายื่นภาษีครึ่งปีด้วยนะจ๊ะ


รายได้ (เงินได้) ที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี 2560


เงินได้ประเภทที่ 7 

เงินได้จากการรับเหมา โดยทางผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญ นอกจากเครื่องมือ ยกตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรืองานรับเหมาต่างๆ ที่ต้องจัดการในส่วนงานที่สำคัญ

ถ้าเดือนมกราคม - มิถุนายน ใครมีรายได้จากการรับเหมาตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป เอามายื่นภาษีครึ่งปีด้วยนะจ๊ะ


รายได้ (เงินได้) ที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี 2560


เงินได้ประเภทที่ 8 

เงินได้จากการทำธุรกิจหลากหลายแนวทาง หรือเงินได้ประเภทอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภท 1-7 ยกตัวอย่าง เช่น ทำธุรกิจการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง ที่มีลักษณะเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบ แต่ยังอยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาอยู่

นอกจากนั้น ยังหมายความรวมถึง เงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุน (RMF / LTF) เงินที่ได้รับจากการขาย    อสังหาริมทรัพย์อีกด้วย ถ้าเดือนมกราคม - มิถุนายน ใครมีรายได้ประเภทนี้ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป เอามายื่นภาษีครึ่งปีด้วยนะจ๊ะ


รายได้ (เงินได้) ที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี 2560


เงินได้จากการให้หรือการรับ (ภาษีการรับให้) กลุ่มนี้ จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การโอนอสังหาริมทรัพย์ให้บุตร และ การรับทรัพย์สิน ดังนี้ครับ

เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินได้ในส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท (การโอนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆให้บุตรนั่นเอง)

เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดารหรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท และกรณีที่ไม่ใช่ บุพการี ผู้สืบสันดารหรือคู่สมรส จะคิดเฉพาะเงินได้ในส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทแทนครับผม ถ้าใครมีรายได้จากส่วนนี้ อย่าลืมเอามายื่นด้วยนะจ๊ะ


รายได้ (เงินได้) ที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี 2560


เงินได้พึงประเมินที่ได้สิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น (ที่นำมาเป็นฐานในการคำนวณซื้อหน่วยลงทุน) ชื่อยาวแบบนี้ พรี่หนอมแปลให้สั้นๆว่า มันคือ เงินได้ที่เลือกเสียภาษีแบบ Final TAX หรือเจ็บแต่จบไปแล้ว แต่เงินในส่วนนี้สามารถนำมาเป็นฐานในการซื้อ LTF และ RMF ได้นั่นเองครับ

ยกตัวอย่างเช่น เงินปันผล ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 โดยไม่นำเงินปันผลไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นในการยื่นแบบฯ (หุ้น หรือ กองทุนรวม ที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด)
ดอกเบี้ยต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์ ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี หุ้นกู้ หรือ ตราสารหนี้ ที่โดนหักภาษีไว้ 15%

ใครมีก็อย่าลืมเอามายื่นด้วยนะครับ อันนี้ไม่ได้เสียภาษีเพิ่ม แต่สามารถใช้เป็นฐานในการคำนวณเพื่อซื้อ LTF RMF และประกันแบบบำนาญได้ครับ :)