ตอนนี้ก็เป็นตอนที่ 3 แล้วครับ สำหรับตอนนี้ผมจะพาไปพบกับกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นระยะยาวด้วยการหาหุ้นที่มี “คุณภาพที่ดี” ตามสไตล์ของ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โดยกองทุนในวันนี้คือ กองทุน ABLTF หรือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัดนั่นเองครับ

เอาล่ะครับ เรามาเริ่มจากสรุปภาพรวมกองทุนกันก่อน แล้วค่อย ๆ ลงไปดูที่รายละเอียดกันครับ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)

1. ความเสี่ยงของกองทุนอยู่ในระดับ 6

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ถ้าเรามาลงไปดูต่อที่รายละเอียดของความเสี่ยงและผลตอบแทน จะพบว่ากองทุน ABLTF นั้น ถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 มี NAV อยู่ที่ 49.33 ดูกันต่อที่รายละเอียดความผันผวนตามนี้ครับผม

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ตัวชี้วัดของกองทุนใช้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CR Index)  ซึ่งไม่ได้รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับมาจากอัตราปันผลของหุ้นในดัชนี ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของกองทุนในระยะเวลาเดียวกันได้คำนวณร่วมกับอัตราปันผลของหุ้นที่กองทุนได้นำไปลงทุนต่อ การเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและตัวชี้วัดจึงต้องนำปัจจัยดังกล่าวมาร่วมพิจารณา ถ้าหากกองทุนและตัวชี้วัดได้คำนวณด้วยกระบวนการเดียวกันก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ผลต่างระหว่างผลตอบแทนและตัวชี้วัดอาจน้อยลงได้

ที่มา : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนจะเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของตลาดนะครับ

3. สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ถ้าเราไปดูที่หุ้น 5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (%) (ณ 31 ต.ค. 61)

อันดับ 1 เป็น หุ้น บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 6.0% 

อันดับ 2 เป็น หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.9%

อันดับ 3 เป็น หุ้น บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 5.4%

อันดับ 4 เป็น หุ้น บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 5.0%

อันดับ 5 เป็น หุ้น บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 4.8%

ที่มา : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผมเล่าเพิ่มเติมหน่อยละกันครับว่า กองทุนของทาง บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาก เพราะเน้นการคัดเลือกหุ้นปัจจัยพื้นฐานจากตัวบริษัท ฯ เป็นหลัก ซึ่งเราจะเรียกวิธีนี้ว่า รูปแบบการลงทุนแบบเลือกหุ้นรายตัว Bottom-up เรียกได้ว่า เมื่อเจอหุ้นที่ดีแล้วมักจะถือระยะยาว โดยพอร์ตการลงทุนของบลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด  จะมีอีกจุดเด่นที่สำคัญคือมีความผันผวนของการดำเนินงานที่ต่ำกว่าตลาด ซึ่งการคัดแบบปัจจัยพื้นฐานที่ว่านี้ คัดตั้งแต่ผู้บริหารที่เก่ง บริหารงานได้ดี และโปร่งใส พร้อมทั้งมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง (Financial Statement) จริง ๆ โดยทาง บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด มีปรัชญาในการลงทุนที่ว่าจะไม่ซื้อหุ้นของบริษัทที่ไม่เคยพบปะกับผู้บริหารของบริษัทนั้นมาก่อน ซึ่งการเข้าเยี่ยมบริษัทที่ว่า จะทำให้สามารถประเมินมูลค่าของบริษัทในสองเกณฑ์ คือ เกณฑ์คุณภาพและเกณฑ์ราคา จากความเชื่อว่าหุ้นที่นั้น ต้องมาจากทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพราะทุกอย่างนั้นต้องเกิดจากผู้บริหาร และพนักงานทั้งสิ้น

ส่วนการคำนวณราคาหุ้นนั้น จะดูจากอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ภาวะตลาด คู่แข่งในตลาด และแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ประกอบกันครับ เพื่อให้ได้ราคาที่ควรจะเป็นของหุ้นตัวนั้น ที่สำคัญการประเมินคุณภาพของหุ้นแต่ละอุตสาหกรรมก็จะแตกต่างกันไปครับ โดยจะขึ้นกับลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบริษัท ฯ  และสไตล์การลงทุนของ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ก็จะไม่เน้นการซื้อขายหุ้นบ่อย ๆ เน้นแบบอนุรักษ์นิยมเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ลงทุนระยะยาว อาจจะมีซื้อเพิ่มและขายเพียงบางส่วนในหุ้นตัวเดิม เพื่อปรับปรุงสัดส่วนมากกว่าที่จะซื้อขายหุ้นทั้งหมดที่มีในครั้งเดียว ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นต่ำมากครับ  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กองทุนได้เลือกหุ้นจากพื้นฐานของกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตในระยะยาวอย่างแน่นอนครับ

ดังนั้น ถ้าหากใครที่ชอบแนวคิดการลงทุนแบบนี้คือ “เน้นที่คุณภาพ”แต่ก็ไม่ได้มีเวลาในการเฟ้นหาหุ้นแบบนี้ด้วยตนเองแล้วละก็ กองทุน ABLTF แบบนี้ ก็เป็นกองทุนที่น่าสนใจอย่างมากครับ 

4. สรุป

ขอสรุปอีกทีสำหรับกองทุน ABLTF นะครับว่า กองทุนนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดหย่อนภาษี อยากได้หุ้นที่ผ่านการคัดเลือกและคัดกรองมาเป็นอย่างดี และชอบสไตล์การลงทุนแนวเน้นคุณค่า (ไม่ซื้อขายบ่อย แต่เน้นที่คุณภาพหุ้นที่เติบโตในระยะยาว) กองทุนนี้ถือว่าเหมาะกับคนอย่างคุณครับผม

สุดท้ายนี้...สำหรับใครที่สนใจกองทุน ABLTF หรือกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับ

1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-3523333

2. เว็บไซต์ : http://www.aberdeen-asset.co.th/LTF-RMF , http://www.aberdeen-asset.co.th/

และทั้งหมดนี้ ก็เป็นเนื้อหา รายการ “กองทุนไหนดี SELECTED LTF RMF SEASON 3 ประจำปี 2018” ในตอนที่สามนี้ครับ ผมขอเตือนอีกสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวม นั่นคือ 

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้เป็นส่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย 

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ. ครับผม

ข้อมูล กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (ABLTF)

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนระยะยาวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6

เหมาะสำหรับ : นักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ และผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปและผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ