ถึงอายุยังไม่มากแต่ก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะเพราะร่างกายของเราเสื่อมได้ไม่เลือกวัยร่างกายเสื่อมได้ไม่เลือกวัย!