วันหนึ่ง 4 ฤดู นี้คือประเทศไทย หน้าร้อนก็ร้อนที 4  ระดับ มาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าปีนี้จะร้อนกี่องศา?ร้อนนี้จะกี่องศา?ส่องสถิติอากาศร้อน พร้อมเทคนิคคลายร้อน