"อยากลงทุนอสังหาแต่มีเงินไม่มากใช่ไหม?"

ยุคนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ผลตอบแทนปานกลางถึงสูง และมีความแน่นอนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการลงทุนในรูปแบบการปล่อยเช่าซึ่งถือเป็นการลงทุนที่สร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งทรัพย์สินที่ถือมีชื่อเสียงหรืออยู่ในทำเลที่ดี ก็จะยิ่งนำมาซึ่งผลตอบแทนที่มากขึ้นเท่านั้น เพราะนอกจากจะสามารถขึ้นค่าเช่าได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ในอนาคตมูลค่าของทรัพย์สินก็ยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย

แต่ปัญหาสำคัญคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เงินเยอะ

หากต้องการปล่อยเช่าบ้านหรือคอนโดมีเนียมอาจต้องมีเงินลงทุนเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท ซึ่งวงเงินระดับนี้ นักลงทุนรายย่อยอาจยังทำเรื่องขอกู้ธนาคารได้ แต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า คลังสินค้าให้เช่า โรงแรม และอาคารสำนักงาน เป็นต้น อาจใช้เงินลงทุนหลายร้อยล้านบาทจนถึงหลายพันล้านบาท ถือว่าเป็นไปได้ยากมากที่รายย่อยจะสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ด้วยตัวคนเดียว


คำตอบของปัญหาคือ การลงทุนใน "REIT"

"REIT" หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) คือกองทรัสต์ (ลักษณะคล้ายกองทุน) ที่ระดมเงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยลักษณะของ REIT จะมีการกระจายความเป็นเจ้าของผ่านการระดมทุนจากนักลงทุนจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในทรัพย์สินมูลค่าสูงได้ เช่น ทรัพย์สินมูลค่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งหากลงทุนคนเดียวก็ต้องจ่ายทั้งหมด 1,000 ล้านบาท แต่ถ้าลงทุนผ่าน REIT นักลงทุนก็ไม่ต้องใช้เงินทุนมากมายขนาดนั้นก็มีโอกาสเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้

กอง REIT จะถูกบริหารโดยบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพย์แต่ละประเภทโดยตรง นอกจากนั้น รายย่อยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความโปร่งใส เพราะกฎของสำนักงาน กลต. กองทรัสต์จะถูกกำกับดูแลโดยทรัสตี (Trustee) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตขนาดใหญ่ในประเทศ ทำหน้าที่สอดส่องตรวจสอบความโปร่งใสแทนนักลงทุน แบบนี้ก็สบายใจได้ว่าการบริหารจะมีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด


แล้ว AIM REIT Management จะสร้างมิติใหม่ให้กับการลงทุนอสังหาได้อย่างไร?

AIM REIT Management ถือเป็นบริษัทจัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกของประเทศไทยที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับเจ้าของทรัพย์สิน และจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกอง REIT โดยเฉพาะ จึงมีความมุ่งเน้นและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการกอง REIT เป็นพิเศษ

ที่สำคัญคือ เมื่อบริษัทไม่มีความเกี่ยวโยงกับเจ้าของทรัพย์สินแล้ว  เรื่องของความโปร่งใสและความเป็นกลางในการคัดเลือกทรัพย์สินเพื่อเข้าลงทุน รวมถึงการเจรจาต่อรองต่างๆ ก็ถือว่าสอบผ่านฉลุย

นอกจากนี้ ในอนาคตกองทรัสต์ยังมีโอกาสเข้าลงทุนเพิ่มเติม ในทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทอื่นๆ ได้ด้วย เหล่านี้ ถือเป็นคุณสมบัติเด่นของการเป็นบริษัท Independent REIT Manager และเป็นมิติใหม่ของการลงทุนใน REIT ก็ว่าได้ 

บริษัทฯ ก่อตั้งโดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการกองทรัสต์ การเงินการธนาคาร การบัญชี และกฎหมาย เอาไว้อย่างครบถ้วน โดยคุณอมร จุฬาลักษณานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร ล้วนมีประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 

AIM REIT Management เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทรัสต์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนักลงทุนสามารถตรวจสอบบริษัทจัดการกองทรัสต์ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
http://market.sec.or.th/public/orap/reitmanager01.aspx?lang=th 


โอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลย

สิ่งสำคัญคือนักลงทุนต้องทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง REIT หรือ ทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนสูงกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบเดิม ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการลงทุนให้มากขึ้นจากทรัพย์ที่เหมาะสม โดยนักลงทุนต้องพิจารณาว่าตัวเองชอบลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไหน เพราะขึ้นชื่อว่า REIT แต่ก็สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท อาทิ คลังสินค้า โรงแรม ศูนย์การค้า ฯลฯ ซึ่งการหารายได้ก็จะแตกต่างกันตามไปด้วย

ขณะเดียวกัน การจะลงทุนในกอง REIT อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือผู้จัดการกองทรัสต์ที่จะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์แทนเรานั่นเอง โดยนักลงทุนต้องห้ามลืมศึกษาประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการบริหารกอง REIT ของบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย

AIM REIT Management เป็นตัวอย่างบริษัทที่มีรูปแบบการจัดตั้งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระบริษัทแรกในประเทศไทย ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎของสำนักงาน ก.ล.ต. มีประสบการณ์และประวัติการบริหารกอง REIT ที่ผ่านมาอย่างชัดเจน

ลงทุนอสังหาฯ แบบใช้เงินไม่มากกับ AIM REIT Management

ต่อไปคงต้องรอดูว่าผลงาน REIT กองแรกที่บริษัทฯ จะเปิดตัวและทรัพย์สินที่เข้าไปลงทุนจะน่าสนใจขนาดไหน รอติดตามชมกัน...

ลงทุนศาสตร์ - Investerest


บทความความนี้เป็น Advertorial