เด็กๆคืออนาคตของชาติ แต่จะเป็นอนาคตที่สดใสหรือไม่ ขึ้นอยู่กับต้นแบบค่ะ เพราะเด็กๆนั้นจะมีพฤติกรรมเลียนแบบสิ่งรอบๆตัว แล้วเราจะทำอย่างไรได้บ้างให้เป็นต้นแบบที่ดีล่ะ วัยรุ่นไทย กับ พฤติกรรมเลียนแบบ เขากำลังเลียนแบบใครอยู่!