ปัจจุบันสื่อออนไลน์ทำให้เราเข้าถึงความรู้การเงินได้ง่ายมากๆขึ้น แต่จะนำมาใช้กับตัวเองอย่างไรก็ต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายการเงินของเราคืออะไร รู้ว่าเงินไหลเข้ามาจากที่ไหน เงินไหลไปอยู่ที่ไหนบ้าง รวมถึงตรวจสุขภาพการเงินของตัว ถึงจะรู้ว่าตอนนี้ควรจัดการเงินอย่างไร 


เราทำเองได้ง่ายๆโดยการสรุปทุกอย่างไว้ที่หน้าเดียว บทความนี้เป็นตัวอย่างการเงินของอภินิหารเงินออมเพื่อทำให้เข้าใจง่ายขึ้น อ่านแล้วก็วางแผนจัดการเงินของตัวเองตามได้ทันทีเลยจ้า ถ้าเราสรุปทุกอย่างแล้วก็จะได้ภาพรวมประมาณนี้นะคะ


ภาพรวมเป้าหมายการเงินและสถานะการเงินของเรา

วางแผนจัดการเงิน เราทำเองได้ง่ายมากๆภาพแรก สรุปภาพรวมการเงินของเรา


เริ่มตั้งแต่สี่เหลี่ยมซ้ายมือเป็นรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน ตรงกลางสามเหลี่ยมเป็นเป้าหมายการเงินว่าเราต้องการใช้เงินไปทำอะไรบ้าง ส่วนด้านขวามือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนเรื่องการเงินของเรา หรือเรียกว่าการตรวจสุขภาพการเงินนั่นเองจ้า


จากภาพนี้เงินที่เหลือปีละประมาณ 125,400 บาท (หรือเดือนละ 10,450 บาท) ควรแบ่งเงินเพื่อตอบโจทย์ให้ได้หลายเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ดังนี้ 

1. เงินฉุกเฉิน เราควรเก็บเพิ่มอีก 22,300 บาท เราแบ่งเก็บเดือนละ 1,950 บาท ที่เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

2. ท่องเที่ยว ใช้เงิน 100,000 บาท เราแบ่งเก็บเดือนละ 3,000 บาท ที่กองทุนรวมตลาดเงิน

3. เงินก้อนสร้างธุรกิจประมาณ 98,919 บาท เราแบ่งเก็บเดือนละ 2,000 บาท ที่กองทุนรวมตราสารหนี้

4. เงินคุ้มครองรายได้และเงินเกษียณ เดือนละ 3,500 บาท

 • เรามีรายได้ปีละประมาณ 540,000 บาท ถ้าทำงาน 20 ปี อย่างน้อยเราสร้างเงินให้ครอบครัวได้ 10,800,000 บาท (ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นทุกปีก็จะมีเงินมากกว่านี้) 
 • แต่ถ้าอายุสั้น ปีหน้าเสียชีวิต เงิน 10 ล้านที่จะได้รับนี้ก็จะหายไปด้วยเช่นกัน 
 • เพื่อทำให้ครอบครัวอุ่นใจเราทำประกันชีวิตความคุ้มครอง 10,000,000 บาท เบี้ยประกันเดือนละ 3,500 บาท หากเราอายุยืน ประกันชีวิตเล่มนี้จะเปลี่ยนจากคุ้มครองรายได้กลายเป็นเงินเกษียณ


โปรแกรมที่ใช้ คือ แอปพลิเคชั่น Wealth Me Pro เหมาะกับใคร?

 • คนทั่วไปที่ต้องการวางแผนการเงินให้ตัวเอง ควรมีความรู้พื้นฐานเรื่องการวางแผนการเงิน เพื่อใช้งานแอพได้เต็มความสามารถ
 • ผู้แนะนำการลงทุน นักวางแผนการเงิน ตัวแทนประกัน เพื่อใช้วางแผนการเงินให้ลูกค้าครอบคลุมทั้งเรื่องอายุสั้นและอายุยืน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการเงินของลูกค้าให้มากที่สุด


=> ลิงค์ของแอพ Wealth Me Pro นะคะ https://apps.apple.com/th/app/wealth-me-pro-พ-ระม-ดการเง-น/id1468160772

=> สำหรับใครที่สนใจแอพ Wealth Me Pro กดลิงค์นี้แล้วทำตามขั้นตอนรับส่วนลด 5% ได้เลยจ้า https://m.me/102909954706735?ref=WealthMePro2ByPa

 

รายได้และค่าใช้จ่าย

วางแผนจัดการเงิน เราทำเองได้ง่ายมากๆภาพที่สอง สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายรายปี


แม้ว่าเป็นตัวเลขประมาณการณ์ล่วงหน้า แต่ก็ทำให้เห็นภาพรวมว่ามีเงินเข้ามาแล้วใช้จ่ายอะไรบ้าง เริ่มต้นจากรายได้ที่มาจากการใช้แรงทำงานและผลตอบแทนจากทรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 • ค่าใช้จ่ายคงที่ : ต้องจ่ายเท่านั้น ไม่สามารถต่อรองจ่ายน้อยลงได้ เช่น การผ่อนหนี้สินรายเดือน เบี้ยประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุน : การสะสมเงินรายเดือน DCA กองทุน หุ้น ประกันชีวิตแบบหลัก ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายผันแปร : เป็นรายจ่ายส่วนตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เราสามารถลดรายจ่ายได้ 

จากภาพนี้เราประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายแล้วเห็นว่าเหลือเงินเดือนละ 10,450 บาท เงินจำนวนนี้ที่จะแบ่งเพื่อเป้าหมายการเงินของเราต่อไป

 

ทรัพย์สินและหนี้สิน

วางแผนจัดการเงิน เราทำเองได้ง่ายมากๆ

ภาพที่สาม ทรัพย์สินและหนี้สิน


เมื่อเรามีรายได้แล้วนำไปทำอะไรบ้าง ในภาพนี้แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ สินทรัพย์อยู่ฝั่งซ้าย ส่วนหนี้สินจะอยู่ฝั่งขวา แยกย่อยออกมา ดังนี้

สินทรัพย์มี 3 ส่วน คือ

 • สินทรัพย์สภาพคล่อง : สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว
 • สินทรัพย์ส่วนตัว : สมบัติที่ไม่คิดจะขายหรือถ้าจำเป็นจริงๆก็จะขายเป็นลำดับสุดท้าย
 • สินทรัพย์เพื่อการลงทุน : การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆทำให้เงินเติบโต เผื่อวันที่เราเกษียณแล้วจะได้นำเงินก้อนนี้มาใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไป

 

หนี้สินมี 2 ส่วน คือ

 • หนี้สินระยะสั้น : เป็นหนี้แล้วจะต้องจ่ายคืนเร็วๆ เพราะดอกเบี้ยสูง
 • หนี้สินระยะยาว : เป็นหนี้ที่จ่ายหลายปี ดอกเบี้ยถูก


สำหรับคนที่เป็นหนี้ตรงนี้มีผลมากๆ เช่น ถ้าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบจนชำระไม่ได้ อาจจะใช้วิธีเปลี่ยนหนี้สั้นเป็นหนี้ยาว เพื่อจ่ายรายเดือนลดลง จะได้มีเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น แต่ก็ต้องท่องไว้ว่าเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมมากขึ้นอย่างแน่นอน และที่สำคัญ คือ ต้องไม่สร้างหนี้ใหม่เด็ดขาด


ถ้าเรานำมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด ลบ หนี้สินทั้งหมด ก็จะรู้ว่าเรามีความมั่งคั่งเป็นอย่างไร เป็นบวกหรือติดลบ ถ้าใครถึงขั้นติดลบแล้วก็ควรหยุดสร้างหนี้ หันมาจัดการหนี้ที่อยู่ตรงหน้าก่อน ในภาพนี้เป็นตัวอย่างของคนที่มีความมั่งคั่งเป็นบวก

 

สุขภาพการเงินของเราเป็นอย่างไร

วางแผนจัดการเงิน เราทำเองได้ง่ายมากๆ

ภาพที่สี่ การเงินของเรามีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง


เหมือนเราไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล วัดความดัน เจาะเลือด ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ก็สบายใจ แต่ถ้าสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ก็ต้องตรวจเพิ่มเพราะอาจจะเป็นสัญญาณการเกิดโรคอื่นๆตามมา

การตรวจสุขภาพการเงินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ สภาพคล่อง หนี้สินและการออมการลงทุน สูตรการคำนวณอยู่ฝั่งซ้าย ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ฝั่งขวา ผลการวิเคราะห์นี้ทำให้เรารู้ว่าจุดแข็งและจุดอ่อนการเงินของเราอยู่ที่ไหน แล้วเริ่มกำจัดจุดอ่อนเป็นอย่างแรก

จากตัวอย่างนี้มีจุดอ่อนที่การออมและการลงทุน ควรนำเงินที่เหลือแต่ละเดือนมาเก็บไว้ที่สินทรัพย์สภาพคล่องและสินทรัพย์เพื่อการลงทุนให้มากขึ้น 

 


วิธีวางแผนจัดการเงินเร็วที่สุด คือ เริ่มทำวันนี้

 สำหรับคนที่ต้องการได้คู่มือไปวางแผนจัดการเงินของตัวเองตั้งแต่ความรู้การเงินเบื้องต้นไปถึงวิธีจัดการเงินของตัวเองได้ พร้อม Workshop วิธีนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อภินิหารเงินออม เรียบเรียงทั้งหมดไว้แล้วใน E-book “วิธีจัดการเงินขั้นเทพ ฉบับลงมือทำ”  หากสนใจคอร์สการเงินที่เชียงใหม่หรือสั่งซื้อ E-book อ่านรายละเอียดที่ลิงค์นี้   https://bit.ly/31SKOMA เพจอภินิหารเงินออม