????? วางแผนเกษียณง่ายๆ ด้วย RMF แก่แต่เก๋า ไม่เป็นภาระลูกหลาน

เมื่อก่อนนี้ คำว่า “สังคมผู้สูงอายุ” ยังดูเป็นเรื่องไกลตัวเรามาก แต่ตอนนี้ “ความแก่” เริ่มใกล้เข้ามาทุกที ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ปี 2020 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 11,136,059 คน คิดเป็น 16.73% ของประชากรทั้งหมด และในปี 2021เราจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” หรืออย่างในประเทศญี่ปุ่น ก็มีการปรับนโยบายให้เข้ากับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยการขยายอายุเกษียณของพนักงาน จาก 65 ปี เป็น 80 ปี นั่นแปลว่าถ้าเราอายุ 80 ก็อาจจะยังต้องทำงานอยู่
เคยคิดภาพตัวเองตอนแก่มั้ยครับ? ถึงตอนนั้นเราจะทำอะไรอยู่ อาจจะไปเที่ยวรอบโลก พักผ่อนอยู่กับบ้าน ออกกำลังกายเบาๆ แต่ทั้งหมดนี้จะทำไม่ได้เลยครับ ถ้าเราไม่ได้ “วางแผนเกษียณ” เตรียมเงินไว้ให้เพียงพอ แทนที่จะได้ทำในสิ่งที่ต้องการ กลับต้องรบกวนลูกหลาน เป็นภาระให้พวกเขาแน่ๆ ถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เราต้องวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เลยครับ ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไรยิ่งดี ซึ่งเครื่องมือที่จะทำให้เราวางแผนได้ง่ายขึ้น ก็คือ “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” หรือ RMF (Retirement Mutual Fund) ? วางแผนเกษียณด้วย RMF แล้วดีอย่างไร?  1. มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชน หุ้น ฯลฯ ซึ่งเราสามารถสลับกองทุน RMF ได้ตามความต้องการ ถ้าต้องการความมั่นคงก็เลือกสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ ถ้าต้องการผลตอบแทนสูงก็เลือกสินทรัพย์ความเสี่ยงสูง 2. ต้องลงทุนต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป และจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ ทำให้เมื่อถึงเวลาเกษียณก็จะมีเงินก้อนใหญ่รออยู่ 3. สามารถนำมาลดหย่อนภาษี 30% ของรายได้ สูงสุด 500,000 บาท 4. คนที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือพนักงานในบริษัทที่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยิ่งควรซื้อ RMF เพราะจะได้มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ  ? ถ้าอยากซื้อ RMF ให้ครบทุกโอกาสลงทุน ต้อง กองทุนบัวหลวง บลจ.บัวหลวง เห็นความสำคัญของพอร์ต RMF ที่เป็นการลงทุนระยะยาว จึงเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง มีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และมีการกระจายความเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ 4 กองทุนที่น่าสนใจครับ ? 1.กองทุนบัวหลวงทศพล RMF เน้นลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตที่สุด 10 ตัว โดยเป็นธีมการลงทุนที่ได้รับความนิยม พร้อมกับดูพื้นฐานและการเติบโตของหุ้น ตัวอย่างหุ้นที่เลือกลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ? หุ้นสามัญ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ? หุ้นสามัญ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ? หุ้นสามัญ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ? หุ้นสามัญ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ? หุ้นสามัญ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ? 2.กองทุนบัวหลวงตราสารทุน RMF  อีกหนึ่งกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทย แต่เน้นกระจายความเสี่ยงด้วยขอบเขตการลงทุนที่กว้างกว่ากองทุนบัวหลวงทศพล RMF โดยเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว ตัวอย่างหุ้นที่เลือกลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ? หุ้นสามัญบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ? หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ? หุ้นสามัญบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  ? หุ้นสามัญบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  ? พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ? 3.กองทุนบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ RMF เน้นการลงทุนอย่างรอบคอบ ไม่เสี่ยงจนเกินไป ด้วยการผสมผสานการลงทุน ทั้งหุ้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และเงินฝาก ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   ? 4.กองทุนบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ต RMF เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในตัวตราสารและหรือผู้ออก ระยะยาว 3 อันดับแรก ระยะสั้น 2 อันดับแรก ในระดับ National และหรือ International Scale และลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน เอกชน และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ (ไม่เกิน 40% ของ NAV)  “แผนเกษียณ” เป็นเป้าหมายสำคัญในชีวิตที่ทุกคนต้องมี ถ้าอยากใช้ชีวิตสบายๆ หลังเกษียณ ต้องเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้นะครับ ใครที่สนใจกองทุน RMF ของบัวหลวง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bblam.co.th หรือโทร. 0-2618-1111 ***คำเตือน***  1.การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)  2.ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน 3. กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้  วางแผนเกษียณง่ายๆ ด้วย RMF แก่แต่เก๋า ไม่เป็นภาระลูกหลาน วางแผนเกษียณง่ายๆ ด้วย RMF แก่แต่เก๋า ไม่เป็นภาระลูกหลาน