การทำหลายอย่างพร้อมกันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป เพราะส่งผลร้ายกว่าที่คิด ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้คุณกำลังทำงานแบบ MULTITASKING อยู่หรือเปล่า วิธีเช็คตนเอง คุณกำลังทำงานแบบ "MULTITASKING"อยู่หรือเปล่า?วิธีเช็คตนเอง คุณกำลังทำงานแบบ "MULTITASKING"อยู่หรือเปล่า?วิธีเช็คตนเอง คุณกำลังทำงานแบบ "MULTITASKING"อยู่หรือเปล่า?วิธีเช็คตนเอง คุณกำลังทำงานแบบ "MULTITASKING"อยู่หรือเปล่า?วิธีเช็คตนเอง คุณกำลังทำงานแบบ "MULTITASKING"อยู่หรือเปล่า?วิธีเช็คตนเอง คุณกำลังทำงานแบบ "MULTITASKING"อยู่หรือเปล่า?วิธีเช็คตนเอง คุณกำลังทำงานแบบ "MULTITASKING"อยู่หรือเปล่า?วิธีเช็คตนเอง คุณกำลังทำงานแบบ "MULTITASKING"อยู่หรือเปล่า?วิธีเช็คตนเอง คุณกำลังทำงานแบบ "MULTITASKING"อยู่หรือเปล่า?วิธีเช็คตนเอง คุณกำลังทำงานแบบ "MULTITASKING"อยู่หรือเปล่า?วิธีเช็คตนเอง คุณกำลังทำงานแบบ "MULTITASKING"อยู่หรือเปล่า?วิธีเช็คตนเอง คุณกำลังทำงานแบบ "MULTITASKING"อยู่หรือเปล่า?